7.372 underskrifter mod kontanthjælpsloftet & appel til FolketingetTirsdag den 15. marts 2016 oversendte vi de ialt 7.372 underskrifter imod kontanthjælpsloftet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Tak til de mange som støttede med jeres underskrift.

Følgebrevet var en appel om at stoppe kontanthjælpsloftet, som du kan læse her:

Vejle, den 15. marts 2015.

Til Folketingets Beskæftigelsesudvalg,

Der bliver i forbindelse med 225 timers reglen tale om gennemsnitlige nedgang for enlige uden børn på kr. 950,- per måned. For gifte er det dog kr. 13.700,- per måned. Det fremgår af ministersvar fra den 24. februar 2016. Man kan miste kr. 1.000,- per måned i kontanthjælp, hvis man ikke lever op til kravet om timer som enlig. Men gifte kan miste hele den enes kontanthjælp. 8.000 fuldtidspersoner skønnes af blive omfattet af 225 timers reglen.

Når man tænker på, at kontanthjælpen for dem over 30 år er kr. 14.575,- per måned før skat. Så siger Beskæftigelsesministeriet reelt at stort alle 700 gifte omfattet af 225 timers reglen kan se frem til helt at miste den ene ægtefælles kontanthjælp. Dermed bliver der skåret i kontanthjælpen. Men reelt gætter ministeriet på antallet. I ministersvar ”skønner” man på antallet af omfattede. Det er dybt problematisk..

Vi ved fra forskning af psykiske lidelser, at fattigdom er en faktor i udviklingen af f.eks. angst eller depression hos børn. Dermed må vi forvente, at der vil ske en stigning i antallet af børn med disse & andre psykiske lidelser op til den 1. oktober 2016. Den stress som nedgang i rådighedsbeløbet vil give er der 24 timer i døgnet. & den vil være reel.

Kontanthjælpsloftet & 225 timers reglen vil også give et øget pres på forældrene fra jobcentrene, men også på sundhedsvæsenet hos egen læge & i psykiatrien i regionerne. Læg oven i det, at især gifte kan miste boligen. Det kan betyde yderligere akut krise for den enkelte ramte & deres børn. Børns skolegang bliver også berørt. Fagfolk fortæller, at bare en måned i fattigdom sætter børn tilbage i deres skolegang.

Samtidigt vil det mindre rådighedsbeløb betyde, at nødvendig receptpligt medicin ikke bliver købt. Det vil forlænge den enkeltes sygdom, hvad enten den er af psykisk eller fysisk karakter.

Disse effekter er også grunden til at vi i SIND Vejle har engageret os aktivt med en underskriftsindsamling, som vi i dag oversender til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. 7.372 har skrevet under imod kontanthjælpsloftet.

Vi vil gerne appellere til, at kontanthjælpsloftet på grund af disse effekter af både økonomisk & psykisk karakter trækkes tilbage.

650 i arbejde ud af 175.000 på kontanthjælp i december 2015 kan ikke retfærdiggøre en fattiggørelse. Effekten af kontanthjælpsloftet er at flere vil blive fattige & færre vil komme i arbejde. & flere vil udvikle psykiske lidelser som angst & depression.

Jeg håber, at Folketingets partier vil arbejde for at stoppe disse konsekvenser af kontanthjælpsloftet.

Med venlig hilsen

& Spred Glæde...trods alt :/
Flemming Leer Jakobsen, formand SIND Vejle
www.sindvejle.dk

Baggrundsoplysninger:

Folketingssvar af den 24. februar 2016 i svar på spørgsmål 2 om 225 timers reglen under tabel 2 (kr. 13.700,- per måned):
http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l113/spm/2/svar/1302109/1602638/index.htm

8000 fuldtidspersoner skønnes omfattet af 225 timers reglen (700 er gifte):
http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l113/spm/42/svar/1302956/1603913/index.htm

Men det er gætværk:

"Med udgangspunkt i det skøn, der blev udarbejdet i forbindelse med afskaffelsen af den tidligere 225-timers regel, skønnes det med betydelig usikkerhed, at omkring 10-15 pct. af målgruppen – dvs. personer, der har modtaget hjælp i sammenlagt et år eller derover, - vil blive berørt af 225-timers reglen. Der er dermed beregningsteknisk lagt til grund, at 12,5 pct. af målgruppen skønnes at blive berørt af reglen”

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l113/spm/18/svar/1302137/1602692/index.htm

(Tilføjelse: Hvis det var 15 %, så er antallet af berørte 9.600 istedet for 8.000.)

Fattigdom er en faktor i udviklingen af psykiske lidelser hos børn:
Mikael Thastum, professor i psykologi ved Aarhus Universitet i DR P1 Apropos den 16. november 2015.
http://www.dr.dk/p1/apropos/apropos-2015-11-16

ca. 13:45 inde i udsendelsen

175.178 var på kontanthjælp i december 2015. Kilde: Statistikbanken.dk KY01 Kontanthjælpsmodtagere efter visitation, alder og køn

Underskrifterne ligger som et bilag til loven her:
Bilag 32 til Lov 113 (Ft.dk)

Beskæftigelsesministeren nåede også at svare her torsdag den 17. marts 2016:

L 113 spørgsmål 155 (Ft.dk)

Som bekendt vedtog et flertal kontanthjælpsloftet i torsdags & den træder i kraft til den 1. april 2016.

Her er kommentar opslået på facebook siden Nej til moderne kontanthjælpsloft den 18. marts 2016 (Facebook.com):

"Nå,
Vi kommer jo nok ikke uden om det kontanthjælpsloft, der blev vedtaget igår af et flertal i Folketinget.

Selve kontanthjælpsloftet har ialt 23 forskellige satser.

Det træder i kraft den 1. oktober 2016 for loftets vedkommende. Det berører 24.100 ud af de ialt 175.000 på kontanthjælp i december 2015. (Jeg grummede mig godt nok igår under Debatten på DR2. De nævnte flere gange 150.000 kontanthjælpsmodtagere.)

225 timers arbejde

Kontanthjælpsloftet indeholder også krav om 225 timers ustøttet arbejde inden for 12 måneder. Frem til 31. marts 2017 er kravet 113 timer inden for 6 måneder.

Syge skulle ikke være omfattet, men i loven er det defineret som:

"§13f, Stk. 9. En ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet i stk. 1, 3 eller 6 om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder."

Det betyder reelt, at alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse i hver enkelt sag skal individuelt vurderes i forhold til kravet om ustøttet arbejde. Det kræver en skriftlig afgørelse med din ret til udtalelse.

Det kræver også en årvågenhed & at bisiddere er opmærksom på dette. Samt at folk der idag er aktivitetsparate klager, hvis de skulle få krav om 225 timers ustøttet arbejde.

225 timers reglen rammer yderligere 8.000.

Så ialt bliver 32.000 ramt. & ikke kun de 30.000, som er fremme i medierne.

Husk på, at sagsbehandlere er ansat til at overholde loven. Skylden for & ansvaret for loven ligger hos de partier, der støtter op omkring det. Også i de lokale byråd.

Hvad kan du gøre ?

Måske er svaret på de, der mangler billige boliger helt andre typer af boliger. Men svaret er også, at folk på kontanthjælp søger sammen med andre.

Det kan være for at skralde, lave madklubber sammen (skolernes køkkener ville måske kunne bruges. Spørg din skolebestyrelse, hvis ikke skoleleder er med på ideen.). Men frem for alt, at der skal laves klubber som kan mødes i trygge forhold uden for jobcentrene.

Jeg er klar over, at nogle af de ramte ikke kan deltage i klubber. Det kan være enten på grund af social angst. Men kontakt online kan også være en mulighed. Skype er jo gratis.

Mange steder findes grupper her på facebook som Syg i Vejle & Syg i Haderslev, der gør et stort arbejde med at hjælpe folk. Som f.eks. "Vi hjælper i flok" https://www.facebook.com/groups/iflok/

Hvis du kender til andre, så må du meget gerne slå det op her på siden.

Vi er nu 1.200, der har liket siden. Tak for det !

Vi fortsætter denne facebook side, men nu bliver fokus konsekvenser af kontanthjælpsloftet.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle"

Læs mere her på almindelig forståeligt dansk, hvad de forskellige lofter betyder:
Sådan virker kontanthjælpsloftet & 225 timers reglen (SINDVejle.dk)

På trods af ovenstående.

Spred Glæde...trods alt :/

Solen skinner :)

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google