Tag spareforslag om lukning af 15 sengepladser på nyt psykiatrisk sygehus af bordet


Idag kan DR afsløre, at der er sket en stigning på 60 procent i antallet af tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter siden politireformen i 2007.

"Langt flere psykisk syge vurderes at være så dårlige, at det er nødvendigt med en tvangsindlæggelse.

Siden politireformen trådte i kraft i 2007, er antallet af tvangsindlæggelser foretaget med hjælp fra politiet steget med 61.5 procent fra 2567 til 4145 tvangsindlæggelser sidste år, viser en aktindsigt i politiets journalsystem."

Markant flere tvangsindlægges: Psykisk syge hentes af politiet (DR Online)

Region Syddanmark har næsten lige afsluttet en høringsproces, hvor de blandt andet har foreslået at lukke 15 sengepladser på det nye psykiatriske sygehus ved Vejle Sygehus allerede før det åbner til næste år.

En lukning af disse 15 sengepladser vil gøre det endnu sværere for psykiske syge at blive indlagt. Det vil øge risikoen for, at folk bliver endnu dårligere.

Det gør at livskvaliteten for den enkelte bliver stærkt forringet. At vedkommende kommer længere væk fra arbejdsmarkedet & muligheden for at stå på egne ben igen rykker længere væk. Nogle kan blive så dårlige, at de endda mister evnen til at dagligdags ting som at lave mad.

Psykiatrien i regionen gør meget med de ressourcer, som de har nu. Men et samlet flok af partier har flere gange lovet at sidestille psykiatrien med et øvrige sundhedsvæsen ved flere valg.

Sengepladser kan ikke bare åbnes fra den ene dag til den anden. I et økonomisk stramt styret system vil disse ressourcer skulle tages fra andre vigtige elementer i psykiatrien.

Dermed bliver psykiatrien i regionen dårligere til at kunne reagere på den forventede stigning i antallet af folk med angst & depression som følger af det foreslåede kontanthjælpsloft.

Fattigdom er en faktor i udviklingen af psykiske lidelser som angst & depression.

Læs mere her:
Angst & depression: Apropos - Har vi råd til at være sårbar ? (SINDVejle.dk)

Derfor tag spareforslaget om lukning af de 15 sengepladser på det nye Psykiatriske Sygehus af bordet.

Flemming Leer Jakobsen

formand
SIND Vejle

Søg med Google