Beretning SIND Vejle lokalafdeling for 2015


Vejle, den 27. februar 2016

Beretning SIND Vejle lokalafdeling for 2015

I løbet af det sidste år har vi fået 16 nye medlemmer, så vi nu er 104 medlemmer i Vejle kommune. Det går fremad. Da vi oprettede SIND Vejle i 2010 var vi 56 medlemmer. En af de første ting, som vi begyndte med var Sind klub efter forslag fra et medlem. Det har vi haft i 5 år som fast omdrejningspunkt. Vi er glade for muligheden for at kunne låne Huset lokaler.

Vi har haft en kampagne kørende nu knap 1½ år om særlig støtte til høje boligudgifter. Idag har kampagne siden 1.760 likes på facebook. 2 videoer er set af i dag lidt over 29.800. Det kommer ikke kun vores afdeling til gode, men der kommer også nye medlemmer til andre afdelinger.

Desværre er §34 i Aktivloven en del af kontanthjælpsloftet, som får virkning fra 1. oktober 2016. Den har vi i SIND Vejle også kørt en kampagne imod, for det vil betyde øget risiko for hjemløshed samt fattigdom. Det påvirker børn ekstremt meget. Bare en måned i fattigdom sætter børn tilbage i skolen.

Samtidigt er fattigdom en faktor i udviklingen af psykiske lidelser som depression & angst. Det er videnskabeligt dokumenteret. 7.353 har skrevet under imod kontanthjælpsloftet i dag. 150.000 kontanthjælpsmodtagere bliver mere eller mindre berørt af kontanthjælpsloftet.

Vi har haft udflugt til Givskud zoo samt bestyrelsen tog initiativ til en god julefrokost for SIND medlemmer & deres pårørende. Det var en rigtig hyggelig dag. Karen skal have ros for det store arbejde med at lave mad. Tak for det & til dem, der hjalp med på dagen.

Vi har også fået endnu en bisidder her i Vejle kommune, der også har været ude på opgaver. Bisiddere skal i SIND regi igennem et kursus før de kan starte. De skal også som et krav aflevere en børneattest. Det er der vist ikke andre bisiddere, der skal.

Hjemmesiden er vores primære oplysning sted for vidensdeling. Den har fra 2014 til 2015 oplevet en 454% stigning i antal besøgende. SIND Vejle har også en facebook side med i dag 230 fans. En Nej til moderne kontanthjælpsloft med 1.297 fans samt en Twitter konto. Altsammen som led i vores bestræbelser på at forbedre forholdene for psykisk syge & deres pårørende.

Vi er også medlem af Vejle kommunes Borger- & Netværksråd, hvor vi mødes med social- & psykiatrichefen i Vejle kommune en gang i kvartalen. Her kan vi tage problemer op på det generelle niveau. Vi bliver også kontaktet af forskellige i forvaltningen om nye initiativer.

Desværre har Region Syddanmark foreslået at spare 15 sengepladser på det nye psykiatrisygehus allerede før det åbner. Det er en kedelig udvikling & ligger langt fra det løfte, som politikerne gav om at ligestille psykiatrien med det øvrige sundhedsvæsen. Der har været et stort efterslæb for psykiatrien i mange år.

Psykiatrien er i forvejen belastet af retspsykiatriske patienter på almindelige psykiatriske afdelinger. Færre sengepladser gør ikke den problematik lettere. & yderligere vanskeligheder med at få akut hjælp på psykriatriske afdelinger er ikke vejen frem. Ikke alle kan vente på ambulant behandling. Derfor drop det. Medicinudgifterne steg jo ikke nær så meget som frygtet.

Tak til alle samarbejdspartnerne i Sindets Dag Vejle, hvor vi igen sidste år holdt endnu et velbesøgt arrangement. Især til Psykinfo for bidraget. Denne gang blev det holdt i Sundhedshuset. Henning Jensen var foredragsholder om sin egen historie med depression.

På vegen af bestyrelsen

Flemming Leer Jakobsen

Nyheder: 

Søg med Google