Sygedagpenge sagen: Ingen afklaring på forældelsesspørgsmålet


Igår var der samråd i Folketinget med social- & indenrigsminister Karen Ellemann & beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen om tilbagebetaling af sygedagpenge.

Samrådet var indkaldt af Enhedslistens Finn Sørensen.

Det forventes ifølge social- & indenrigsminister Karen Ellemann på samrådet at Tilsynet ved Statsforvaltningen om 1 til 2 måneder kommer med en afgørelse på Kolding kommunes henvendelse om sagen. Kolding kommune har spurgt Tilsynet ved Statsforvaltningen om der er 3 års forældelsesfrist gælder for tilbagebetaling af sygedagpenge. (Det gør den ikke kan jeg sige).

Den 10. september 2015 kom Højesteret med en afgørelse, der kendte Ankestyrelsens praksis om stop for dagpenge med tilbagevirkende kraft for ulovligt. Samtidigt fastslog dommen, at der skal foreligge en gyldig afgørelse om stop for sygedagpenge. Indtil en sådan er truffet, så kan den enkelte i princippet være berettiget til sygedagpenge. Dog ikke, hvis vedkommende har fået arbejde i mellemtiden.

Hør DR P1 Orienterings indslag den 23. februar 2016, hvor P1 Orientering kunne afsløre at Ankestyrelsen indrømmer ulovligt at have stoppet tilbagebetaling af sygedagpenge. Vel at mærke efter at Ankestyrelsen først havde afgjort at vedkommende skulle have sygedagpenge tilbage.

"Ankestyrelsen har handlet ulovligt ved at frakende sygemeldte retten til sygedagpenge. Det medgiver Ankestyrelsen nu selv i en redegørelse om sagen, som Folketinget har bedt om, efter vi her i Orientering har afdækket den ulovlige praksis.

Så nu kan en lang række borgere se frem til at få udbetalt de sygedagpenge, de hele tiden har haft ret til.

Medvirkende: John Klausen, lektor i socialret, Aalborg Universitet; Søren Mørup, professor i offentlig ret, Aarhus Universitet; Mona Striib, næstformand, FOA; , anonym kræftramt kvinde, der ulovligt har fået standset sine sygedagpenge."

Indslag af Jesper Tynell
(Åbner i nyt vindue)
Ankestyrelsen lægger sig nu fladt ned i sag om ulovlig standsning af sygedagpenge (DR Online)

Via
DR P1 Orientering den 23. februar 2016 (DR Online)

 
Men både Jørn Neergaard Larsen & Karen Ellemann fastslog at kommunerne skal genoptage alle sager om automatisk sygedagpengestop ved falddato samt når der er truffet afgørelser om stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Det er nemlig ikke individuelle konkrete afgørelser i overensstemmelse med forvaltningsloven.
 
 
Se indsalg fra samrådet på Avisen.dk:
Ærlig Neergaard: "Glad for, at jeg ikke er socialrådgiver" (Avisen.dk) (24. februar 2016)
 
Sagen er opstået efter Højesterets afgørelse den 10. september 2015, hvor de dømte Ankestyrelsens praksis om afgørelser med tilbagevirkende kraft for ulovligt.
 
Jydske Vestkysten har en artikel her bag en betalingsmur:
http://www.jv.dk/artikel/2238525:Kolding--Ministre--Kommunerne-skal-selv-genoptage-sygedagpenge-sager
 
En ting som skal undersøges yderligere er Ankestyrelsens ulovlige afgørelse om tilbagekaldelse af deres tilbagebetaling af sygedagpenge til den kræftramte kvinde, som DR P1 Orientering har afsløret.
 
Hvem har i Ankestyrelsen truffet denne ulovlige afgørelse ? & frem for alt. Hvilken leder i Ankestyrelsen har godkendt dette ? For jeg tvivler på, at en enkelt sagsbehandler kan få lov til at tilbagekalde allerede udsendte afgørelser fra Ankestyrelsen.
 
 
Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google