Demonstration: Aarhus, Odense & København 4. februar 2016 kl. 16:30


Der er indkaldt til demonstration 4. februar 2016 i Odense, Aarhus & København kl. 16:30

under parolen

Et værdigt til ALLE (tumblr.com)

"VÆRDIGT LIV TIL ALLE

Et samfund skal kendes på hvordan det behandler sine udsatte, og vores samfund er rigt nok til at udsatte kan leve værdige liv

Skiftende regeringer har med kirurgisk præcision ramt nogle af de mest udsatte grupper hårdest - samtidig med at de der i forvejen har, har fået mere.

Vi nævner i flæng: kontanthjælpsloft, regel om 225 timers arbejde der rammer selv ikke job-parate som fx handicappede og udviklingshæmmede, folk der udsendes i ydmygende sengepraktikker som led i ressourceforløb, arbejdsløse der kontrolleres og piskes rundt af kommuner og jobcentre,
de mange tusinder der er ramt af reformerne for kontanthjælp, syge- og dagpenge, fleksjob, førtidspension, gensidig forsørgelse, flygtninge- og uddannelseområdet. Endvidere rammes pensionister og enlige forældre også hårdt af den nye boligstøttelov

Reformer, sanktioner og tiltag der rammer udsatte meget hårdt både økonomisk og reelt sender familier og ikke mindst børn ud i fattigdom, men også er meget ydmygende og demotiverende på det menneskelige plan. Der er endda flere mennesker der er afgået ved døden ifb med ressourceforløb, end der er kommet mennesker i job. Ikke mindst rammes flygtninge på flugt fra krig og bomber meget hårdt af regeringens og Socialdemokraternes økonomiske politik.

Vi mener, de mange reformer og tiltag der rammer de udsatte, skal rulles tilbage."

Mød frem. Det er så utroligt vigtigt, at vi markerer en modstand imod den fattiggørelse som regeringen er igang med at indføre igennem kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.

Samtidigt har regeringen med et flertal i Folketinget indført et omprioriteringsbidrag, som kan ramme yderligere svage grupper som handicappede & psykisk syge.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google