O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling i forbindelse med §34 i Aktivloven


6. november 2018
Opdateret med ny principafgørelse 42-16. Iøvrigt er der en fejl i den gamle O-9-97 på Retsinformation.dk, der henviser til 43-16. Det er 42-16 !

Ankestyrelsen har i en konkret afgørelse den 9. oktober 2015 omgjort en afgørelse for en samlever uden børn på kontanthjælp omfattet af gensidig forsørgelsespligt i ejerbolig.

Ankestyrelsens principafgørelse O-9-97 fastslår, at der kan ske skævdeling af boligudgifterne imellem en dagpengemodtager & en samlever. Men der skal være ”betydelige forskelle mellem ansøgers og samleverens indtægter. ” Der skal også være høje boligudgifter på kr. 24.499,- før der må ske skævdeling.

Men med afgørelsen med journalnummer 2015-4028-01295 af den 9. oktober 2015 præciserer Ankestyrelsen, at det ikke kan ske skævdeling for en kontanthjælpsmodtager i ejerbolig med samlede boligudgifter på kun kr. 8.037,99. Samtidigt havde sagsbehandleren ”glemt” at medtage vandudgifterne ved beregningen af boligudgifterne.

Udgangspunktet i forbindelse med §34 i Aktivloven er, at der skal ske ligedeling af boligudgifterne imellem voksne med fælles husførsel. Børn i husstanden over 18 år tæller også med som voksne.

I Vejle kommunes afgørelse havde de lavet en skævdeling af boligudgifterne på 1/3-del af boligudgifter, som kontanthjælpsmodtageren kunne få.

Men dette fik vedkommende lige netop under grænsebeløbet på kr. 2.850,- per måned. (Grænsebeløbet er den del af boligudgiften, som ansøger selv skal betale.) Konkret blev ansøgers andel af boligudgiften så på kr. 2679,- Dermed fik ansøger i november 2014 afslag på §34 i Aktivloven.

Reelt lader det dermed til, at sagsbehandler havde regnet baglæns med det formål at der skulle gives et afslag på §34 i Aktivloven.

Sagen blev hjemvist til Vejle kommune til ny afgørelse.

Hvis du har fået en afgørelse om skævdeling

Hvis du har fået en afgørelse, hvor der er sket skævdeling for boligudgifter på kr. 8.000 eller derunder. Så klag over det.

Det gælder også for lejeboliger.

Den konkrete afgørelse fra sagen i Vejle kommune er herunder i anonymiseret form. Du kan hente den ved at logge ind på Issuu.com. Hvis ikke kommunen vil komme med en afgørelse. Så søg om §34 igen. Hvis afslaget er det samme, så få det i Ankestyrelsen.

Syg i Vejle

Sagen er lavet i et samarbejde med bevægelsen Syg i Vejle & SIND Vejle lokalafdeling.

Syg i Vejle er en gruppe, der hjælper klemte i jobcenter Vejle med problemer med sagsbehandlingen. De mødes hver uge i Foreningernes Hus Vejle, Dæmningen 58, 1. sal hhv.
tirsdage i lige uger kl. 12 – 14.
Onsdage i ulige uger kl. 19 – 21.

De har også en uddannet bisidder, der på frivillig basis hjælper berørte både fra Vejle, men også fra omegns kommuner.

SIND har også bisiddere for psykisk syge & pårørende, der kan tage med til møder hos det offentlige. Find dem igennem SINDs pårørenderådgivning.

Om §34 i Aktivloven

§34 i Aktivloven kan gives som et skattefrit tilskud til høje boligudgifter både til folk i leje- men også folk med ejerbolig. For lejebolig er det udover boligstøtten. For folk i ejerbolig kan det være med krav om tilbagebetaling for en del af boligudgiften. Udover kontanthjælp & uddannelseshjælp, så kan dagpenge, sygedagpenge, i visse tilfælde deltidsefterløn, arbejdsmarkedsydelse, ledighedsydelse m.fl. være berettiget til det.

Siden 1997 har dagpengemodtagere været en del af kredsen, der kan være berettiget til det. Men det har Jobcentre ikke oplyst borgere om. Nogle kan have krav på efterbetaling op til 3 år tilbage, hvis de opfylder betingelserne for §34 i Aktivloven. Da det er en del af Aktivloven er det en del af kommunernes udvidede vejledningspligt at oplyse alle om muligheden for denne eller andre ydelser, som folk kan være berettigede til.

Der kan dog være tale om krav om tilbagebetaling for en del af boligudgifterne for folk i ejerbolig. Men man kan i nogle tilfælde vælge at få den del udbetalt, som ikke skal tilbagebetales. Det afhænger dog af de konkrete boligudgifter om der er noget af §34 støtten, som ikke skal tilbagebetales.

Ankestyrelsens principafgørelse O-9-97 (Retsinformation.dk) historisk

Ankestyrelsens principafgørelse 42-16 (Retsinformation.dk) 

Syg i Vejle (Facebook.com)

Læs afgørelsen med journalnummer 2015-4028-01295 af den 9. oktober 2015 fra Ankestyrelsen her:

Direkte link her:

Skævdeling afgørelse Vejle kommune §34 i Aktivloven i ejerbolig (Issuu.com)

Der skal ses bort fra hjemmeboende på SU

Iøvrigt skal der ses bort fra hjemmeboende på SU efter Ankestyrelsens principafgørelse A-42-03 ved ligedeling af boligudgifter i forbindelse med beregning af §34 i Aktivloven:
 
"Ansøger havde således fælles husførelse med to voksne børn over 18 år med egne arbejdsindtægter, der oversteg niveauet for ydelser efter Statens Uddannelsesstøtte til unge udeboende, for tiden 4.379 kr. om måneden før skat."
 
 

Skrevet af Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle

 

Søg med Google