København: Kontanthjælpsloftet kan tvinge forvaltningen til at sende folk ud af kommunen


Sidst ændret:
18. marts 2016 kl. 14:00
Tabel 1 for beregning er fjernet, da lofterne ikke var på det beregnede i loven.

25. januar 2016 kl. 15:40 - Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 er ikke med i notatet !

I et notat fra Socialforvaltningen i Københavns kommune fra den 17. december 2015 kommer forvaltningen med den triste konstatering, at de kan blive nødt til at henvise borgere på kontanthjælp til boliger i andre kommuner på grund af kontanthjælpsloftet.

En kombination af lavere rådighedsbeløb & mangel på billige boliger i Københavns kommune gør, at det bliver svært for kontanthjælpsmodtagere at få råd til at betale for en bolig i kommunen.

"Dette betyder i yderste konsekvens at forvaltningen bliver nødsaget til at henvise borgere til at søge bolig i andre kommuner.

Kontanthjælpsloftet forventes således at medføre er forstærket pres på et i forvejen presset Københavnsk boligmarked.", side 5 i notatet.

Samtidigt skriver Socialforvaltningen også, at muligheden for at hjælpe mod udsættelse kun eksisterer i begrænset omfang. Der kan kun gives midlertidig hjælp, hvis det på sigt kan afværge udsættelse af boligen. På grund af det lavere rådighedsbeløb kan en midlertidig hjælp fra kommunen derfor ikke komme på tale.

Samtidigt har BL beregnet, at det kun i ringe grad rammer enlige ikke-forsørgere.

Se tabel 1 her:
Folketingets flertal påtvungne nedgang i rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere er et gennemsnit.

[Fjernet, da tal for lofterne ikke matcher lovforslaget]
 

Dette vil øge kommunernes udgifter til krisecentre, nødboliger & forsorgshjem.

& det vil øge behovet for at der er flere pladser til rådighed.

Ud af ca. 5.000 borgere med kontakt til forvaltningen idag er ca. 2.000 vurderet som job- eller uddannelsesparate.

Der var ialt 23.404 på kontanthjælp i august 2015 i Københavns kommune.

Læs notatet her:

 

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google