Efterbetaling af gensidig forsørgelsespligt omfattet af budgetgarantien


Som følge af udgiftslofter er flere kommuner begyndt i fuld offentlighed at træffe ulovlige & ugyldige afgørelse om efterbetalinger af ydelser.

Lokalpolitikere får hug for kærestepenge-afstemninger: Så følg dog loven! (Avisen.dk) (16. januar 2016)

I Kolding kommune arbejder de iøjeblikket på forslag, der ikke skal tilbagebetale penge som følge af en Højesterets dom om ugyldige sygedagpengeafgørelser.

Minister: Kolding Kommune handler ulovligt i sygedagpengesager (Fagbladet3F.dk) (15. januar 2016)

Finessen i den her er, at folkevalgte i udgangspunktet ikke kan straffes for deres afgørelser.

Samtidigt lader motivationen i forvaltningerne at lade det politiske system træffe afgørelserne for at sikre sig mod et personligt strafansvar i forhold til straffeloven.

Spørgsmålet er så, om en embedsmand må være med til at træffe ulovlige afgørelser. Men det er en helt anden problematik.

Det hele sker under et udgiftsloft for kommunerne, hvor de kun samlet set må bruge den ramme som regeringen & KL har aftalt under EUs finanspagt. Billund kommune måtte i 2015 ikke bruge alle pengene i kassen på grund af det.

Men i forhold til gensidig forsørgelsespligt er det faktisk dækket ind under budgetgarantien. Så på det punkt får kommunerne faktisk pengene retur, hvis de samlet har haft merudgifter efter endt regnskabsafslutning.

Det vil sige, at de skal lægge penge til ekstraudgiften ud i 1½ til 2 år. Men hvis andre kommuner har haft mindre udgifter, som udligner det. Så får kommunen ingenting.

Nu burde kommunerne faktisk selv afholde merudgifterne for deres fejladministration i forbindelse med gensidig forsørgelsespligt. Det er jo dem, som har begået fejlene.

Men de kan rent faktisk blive kompenseret for merudgifter på kontanthjælpsområdet som en del af budgetgarantien.

Budgetgarantien omfatter også førtidspension & efter 1. januar 2015 også særlig støtte til høje boligudgifter i §34 i Aktivloven.

Budgetgarantien gælder ikke for sygedagpenge. Kommunerne kan få kun dækket ekstra udgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere som en del af budgetgarantien.

Læs mere om budgetgarantien på Finansministeriets hjemmeside

Men indtil anstændigheden & retssikkerheden bliver genskabt, så er der tilsyneladende ingen grænser for beslutninger i strid med gældende ret.

Taberne bliver i første omgang de svage, som ikke klager. Dem som tager en afgørelse for pålydende & ikke har overskuddet til at kæmpe af den ene eller anden årsag.

Dem som måske ikke engang orker at åbne deres breve i e-boks fra kommunen.

Kan man have en retsstat, når de stærke ikke vil sikre de svages rettigheder ?

Flemming Leer Jakobsen

formand

SIND Vejle

Søg med Google