1. januar 2016 får alle berettigede automatisk kronikertilskud


Med virkning fra den 1. januar 2016 får alle berettigede automatisk kronikertilskud.

Kronikertilskud er et tilskud, der gives til høje medicinudgifter. Men der skulle ansøges igennem egen læge. Dog, hvis din medicin saldo (CTR) er blevet nulstillet her i december måned, så kan du søge om det ind til & med 30. januar 2016.

Det blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2015 under den tidligere Socialdemokratiske / Radikale regering sammen med SF & Enhedslisten.

Det skete efter omtale i Politiken, hvor

32.000 kronisk syge går glip af tilskud til medicin (Politiken.dk) (31. oktober 2014)

Samtidig får alle tilbudt muligheden om en konto på apoteket, så egenbetalingen på kr. 3.830,- (2015 tal) kan afdrages på en konto over 12 måneder med et fast beløb.

Så undgår eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister mm. at skulle betale mere end 1/12-del af den samlede egenbetaling. Beløb på kr. 1.000,- eller mere den første gang ved ny medicinår er ikke noget særsyn.

Dog:

"For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om kronikertilskud i januar måned 2016 - dog skal Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest den 30. januar 2016."

Fundet her:
Kronikertilskud til medicin (Sundhedsstyrelsen.dk) (16. november 2015)

Det får virkning for knap 86.000, hvoraf de 32.000 i 2014 ikke havde søgt om kronikertilskud.

Det koster kr. 22 Mio. at indføre dette.

Fundet her:

Ny lov sikrer automatisk medicintilskud til kronisk syge (Sum.dk) (16. april 2015)

Dejligt for de mange, som nu får en lidt bedre økonomi - trods alt.

Husk dog at hjælpe din pårørende med at få søgt hos egen praktiserende læge, hvis CTR saldo er blevet nulstillet i december 2015.

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google