Rettelse: Forkert oplysning om dagpengeloftet


Opdateret 28.2.2020
Opdateret bekendtgørelse & ca. nettosats for maksimal dagpengesats 2020.

Jeg er blevet opmærksom på en fejl i forbindelse med dagpengeloftet for særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Ved en fejl har jeg skrevet, at dagpengeloftet ikke gælder for andre ydelser end kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Det viser sig desværre ved en nærlæsning at være en fejl.

Dagpengeloftet træder i kraft efter 3 måneders udbetaling inden for 18 måneder af kontanthjælp & uddannelseshjælp eller §34.

I nogle kommuner gives der afslag i samme øjeblik, at det konstateres at vedkommende rammer dagpengeloftet. Men inden der kan gives et afslag skal der forsøges at beregne en lavere §34 særlig støtte.

Kun hvis dette ikke er muligt er det en gyldig grundlag at henvise til dagpengeloftet i bekendtgørelsen om særlig støtte til høje boligudgifter.

Bekendtgørelsen fastslår, at:

"§ 7. Såfremt der er udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25 eller § 34 i en sammenhængende periode på 3 måneder inden for de sidste 18 måneder, kan støtten efter § 34 sammenlagt med den pågældendes øvrige nettoindtægter ikke overstige den nettoindtægt, som den pågældende ville have ved en bruttoindtægt, der svarer til højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Den beregnede støtte efter §§ 5 og 6 (90 procent reglen, flj) nedsættes i overensstemmelse hermed."

Kilde: Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Hvis en beregning viser, at vedkommende kan være berettiget til kr. 2.300,- i §34, men kommer over dagpengeloftet netto.

Som er ca. kr. 13.540,- netto (2020 tal) afhængig af den samlede skatteprocent.

Så skal der forsøges at beregne en lavere §34 særlig støtte. Hvis f.eks. §34 på kr. 1.100 får vedkommende under dagpengeloftet, så er ansøger berettiget til det.

Hvis du har fået afslag med henvisning til dagpengeloftet & der samtidigt i beregningen ikke er forsøgt, at finde en lavere §34 i Aktivloven ydelse. Så klag over det.

Du har ret til at få beregningen udleveret, da det er en del af afgørelsen om §34. Vi kan desværre ikke hjælpe dig med, at kontrollere disse oplysninger. Tag en snak med sagsbehandleren, hvor vedkommende kan redegøre for beregningen.

Men du har altid ret til at klage over en afgørelse inden for 4 uger.

Hvis det er mere end 4 uger siden, at du fik en afgørelse med afslag med henvisning til dagpengeloftet. & sagsbehandler eller vedkommendes leder ikke vil tage stilling til din indsigelse. Så søg igen & få en ny afgørelse.

Søg evt. sammen i fællesskaber på nettet & facebook. Der er andre i samme situation som dig, som har været igennem "møllen". F.eks. i Haderslev er der en stor gruppe "Syg i Haderslev" på Facebook.

Jeg beklager, at jeg har skrevet forkert i forbindelse med dagpengeloftet for andre ydelser end kontanthjælp & uddannelseshjælp. Jeg vil nu begynde at konsekvensrette de steder her på hjemmesiden, hvor jeg har skrevet den forkerte oplysning. Samt forsøge at opspore indlæg på facebook siden, hvor jeg skrevet forkert.

Hvis du har input om §34, så hører jeg gerne fra dig.

Med venlig hilsen
& Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google