225 timers arbejde kræver mindst 10.000 nye fuldtidstillinger


For gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der er omfanget af 225 timers reglen. Så betyder den indgåede aftale en udsigt til reduktion i rådighedsbeløbet.

For unge ugifte (gælder ikke unge på SU-niveau) kan det betyde en indtægtsnedgang på kr. 1.000,- om måneden. For gifte, hvor en eller begge ikke kan finde 225 timers arbejde, så mister familien den ene kontanthjælp.

Det er svært at sige, hvor mange der vil blive ramt af de 225 timer. Men det omfatter ikke folk med en ringe arbejdsevne, unge på SU-niveau, borgere i ressourceforløb samt folk visiteret til fleksjob.

Kilde: "Fuldstændigt vanvittig": Krav om 225 timers arbejde rammer også ikke-jobparate (Avisen.dk) 19. november 2015

Hvis 90.000 kontanthjælpsmodtagere skal finde 225 timers arbejde, så svarer det til 10.000 nye fuldtidsstillinger i løbet af et år.

Idag er der 17.205 stillinger på Jobnet.dk

Der er 150.084 aktive CV´er på Jobnet.dk lige nu.

"Aftalepartnerne bag kontanthjælpsloftet skylder en forklaring på, hvor disse ekstra 10.000 stilllinger er henne af", udtaler Flemming Leer Jakobsen, formand for SIND Vejle.

"Dermed får en stor gruppe på kontanthjælp kun udsigt til at gå ned i ydelse. Fattigdom er faktisk en faktor i udviklingen af angst & depression. Samtidigt er den økonomiske stress til stede 24 timer i døgnet. Dette kan i sig selv være invaliderende.

Samtidigt vil de konstante nederlag i kampen for at få 225 timer ustøttet arbejde være med at give den enkelte en fornemmelse af, at være fanget på kontanthjælp.

Med kontanthjælpsloftet & 225 timers reglen er vi efterhånden der, hvor det eneste der kan gøres er at samle flasker & skralde mad for at overleve på kontanthjælp", siger Flemming Leer Jakobsen.

"Rent lovgivningsmæssigt vil der ikke være rum for at kunne hjælpe den enkelte på kontanthjælp i kommunerne. I forvejen er det idag svært at få enkeltydelser.

WHO har udråbt depression til at være den 2. mest udbredte lidelse i år 2040. Med kontanthjælpsloftet kan dette i Danmark måske allerede være en realitet i år 2020 hjulpet på vej af et flertal i Folketinget.", slutter Flemming Leer Jakobsen.

Læs aftalen her:
Aftale om kontanthjælp - det skal kunne betale sig at arbejde (BM.dk) (18. november 2015)

Skriv under imod det moderne kontanthjælpsloft her:
Nej til et moderne kontanthjælpsloft (Skrivunder.net)

Søg med Google