Grænsebeløb: Få beregningen om særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven


Sidst ændret: 17. januar 2020 med nye gældende grænsebeløb. Der er grænsebeløb tilbage til 2003. Dog ikke fra 2017-2018, endnu :/

I en konkret afgørelse om efterbetaling af §34 fra en kommune viser, at det er vigtigt at få beregningen af særlig støtte i Aktivlovens §34 udleveret.

I den konkrete afgørelse bliver det gældende grænsebeløb på kr. 2.850,- brugt som grænsebeløb 4 år tilbage.

Grænsebeløbet er de boligudgifter, som man selv skal betale. Herefter kan der ydes støtte, hvis betingelserne er opfyldt.

Da grænsebeløbet i januar & februar måned 2012 var på kr. 2.450,- per måned for enlige, så bliver vedkommende snydt for kr. 400,- de 2 måneder. Altså kr. 800,- skattefrit.

De efterfølgende 22 måneder bliver vedkommende snydt for kr. 150,- per måned. Her var grænsebeløbet for enlige på kr. 2.700,-. Altså yderligere kr. 3.300,-

I 2014 bliver vedkommende snydt for kr. 50,- per måned. Altså kr. 600,-

I alt er vedkommende berettiget til yderligere kr. 4.700,- i efterbetalt §34.

Det fremgår ikke tydeligt, hvilket grænsebeløb der er blevet brugt ved beregningen. Men ved at regne boligudgifterne sammen, så viser det sig at der er brugt det nuværende grænsebeløb for enlige på kr. 2.850,- i alle årene.

Her er grænsebeløbene for særlig støtte 10 år tilbage, som nogle kan få brug for.

Grænsebeløbene var fra 1. oktober 2009 til & med februar 2012:

"§ 3. Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:

1) overstiger 2.450 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn,

2) overstiger 3.600 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller

3) overstiger 3.700 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Stk. 2. For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet efter stk. 1 med 650 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn ud over det første barn og med 550 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud over det første barn, forudsat det udeboende barn har bopæl her i riget."

Kilde: BEK nr 911 af 25/09/2009 (Retsinformation.dk)

Grænsebeløbene var fra 1. marts 2012 til & med december 2013:

"§ 3. Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:

1) overstiger 2.700 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn,

2) overstiger 3.900 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller

3) overstiger 4.000 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Stk. 2. For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet efter stk. 1 med 750 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn ud over det første barn og med 600 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud over det første barn, forudsat det udeboende barn har bopæl her i riget."

Kilde: BEK nr 147 af 27/02/2012 Historisk

Grænsebeløbene var fra 1. januar 2014 til & med december 2014:

"§ 3. Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:

1) overstiger 2.800 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn,

2) overstiger 4.000 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller

3) overstiger 4.100 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Stk. 2. For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet efter stk. 1 med 750 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn ud over det første barn og med 600 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud over det første barn, forudsat det udeboende barn har bopæl her i riget."

Kilde: BEK nr 1505 af 12/12/2013 Historisk

Grænsebeløbene var fra 1. januar 2015 indtil 31. december 2015:

"§ 3. Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:

1) overstiger 2.850 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn,

2) overstiger 4.050 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller

3) overstiger 4.150 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Stk. 2. For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet efter stk. 1 med 750 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn ud over det første barn og med 600 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud over det første barn, forudsat det udeboende barn har bopæl her i riget."

Kilde: BEK nr 1572 af 27/12/2014 Historisk (Retsinformation.dk)

Grænsebeløbene er fra 1. januar 2016 indtil nu:

"§ 3. Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:

1) overstiger 2.900 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn,

2) overstiger 4.100 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller

3) overstiger 4.200 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Stk. 2. For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet efter stk. 1 med 800 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn ud over det første barn og med 600 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud over det første barn, forudsat det udeboende barn har bopæl her i riget."

Kilde: BEK nr 1758 af 15/12/2015 Gældende (Retsinformation.dk)

Grænsebeløb for 2019

Dine boligudgifter per måned efter boligstøtten er trukket fra skal i 2019 være over:

Beløb 2019

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (stk. 6)

Kr. 

Ikke-forsørgere 

3.050

Forsørgere med et hjemmeboende barn 

4.400

Forsørgere med et udeboende barn 

4.500

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

800

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét 

650

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder 

18.866

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

13.498

Fundet her: Aktivlov (Socialjura.dk)

Grænsebeløbene var fra 1. juli 2003 til september 2009:

"§ 3. Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften, som opgjort efter § 4:

  1. overstiger 2.150 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn, 
  2. overstiger 3.100 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller 
  3. overstiger 3.200 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Stk. 2. For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet efter stk. 1 med 600 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn ud over det første barn og med 450 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud over det første barn, forudsat det udeboende barn har bopæl her i riget."

Kilde: Bekendtgørelse nr. 606 af 30. juni 2003 (Retsinformation.dk)

For enlige ikke-forsørgere har vi et regneark her:
Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Ret kun i de hvide felter.

Fortsat god dag.

Med venlig hilsen
Spred glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
Formand

 

Søg med Google