DAMD: alle fortrolige patientoplysninger fra praktiserende læger bliver stadig indsamlet


Patientdataforeningen skrev den 31. oktober 2015 et opslag på facebook, hvor de afslører at det massive brud på tavshedspligten & persondataloven i forbindelse med DAMD databasen er fortsat.

På trods af Folketinget den 12. maj 2015 har vedtaget, at den ulovlige registrering i DAMD databasen ikke skulle arkiveres i Rigsarkivet. Så er den massive automatiske registrering af personfølsomme oplysninger fra de praktiserende læger fortsat.

Det betyder, at DAMD databasen kan genskabes i en opdateret udgave idag.

"Det er med lange længder den største massive brud på tavshedspligten herhjemme, der omfatter samtlige der har besøgt sin praktiserende læge både før & efter den 12. maj 2015", udtaler Flemming Leer Jakobsen, formand for SIND Vejle lokalafdeling.

"Region Syddanmark er dataansvarlig. Dermed har både tidligere regionsformand Carl Holst samt nuværende regionsformand Stephanie Lose et hovedansvar.

Jeg er chokeret over, at Region Syddanmark & Dak-E er fortsat med at registrere samtlige personfølsomme oplysninger. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det kan være lovligt.

Det betyder også at folk med psykiske problemer som depression, angst & andre diagnoser fortsat er blevet registreret i et hidtil uset omfang.

Denne overtrædelse kan desværre betyde, at flere ikke søger den nødvendige hjælp i tide. Dette kan betyde, at folk bliver endnu dårligere inden de får hjælp. Dermed kan de have længere udsigt til at komme til at stå på egne ben igen.

Dermed kan det være en stopklods, som ødelægger det årelange oplysningsarbejde for at nedbryde tabuet om psykiske lidelser.

Hvis der er et hul i lovgivningen, som muliggør denne omfattende registrering. Så skal den lukkes.", slutter Flemming Leer Jakobsen, formand for SIND Vejle.

Patientdataforeningen er igang med et sagsanlæg ved domstolene imod både Region Syddanmark, Rigsarkivaren & Kulturministeriet.

Læs mere her:
Patientdataforeningen (Facebook.com) (31. oktober 2015)

Søg med Google