Forslag til dagsorden for SIND Vejle generalforsamling 2016 den 27. februar 2016 kl. 15


Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 27. februar 2016 kl. 15 i Husets lokaler, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle.

Der er følgende forslag til dagsorden:
a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
b) Godkendelse af dagsorden.
c) Lokalafdelingsbestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
d) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
e) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægter.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
g) Valg af revisor og revisorsuppleant.
i) Eventuelt

Begrundede forslag skal indsendes & være modtaget senest den 19. februar 2016. De skal sendes til lokalformand Flemming Leer Jakobsen, Mindegade 26 st. tv., 7100  Vejle eller på email: [email protected]

Vedtægter er her:
Vedtægter SIND Vejle lokalafdeling (SINDVejle.dk) [PDF]

Vi glæder os til at se jer.

Mvh

Karen, Hanne, Ole, Egon & Flemming
SIND Vejle

Søg med Google