Skriv under for et Nej til et moderne kontanthjælpsloft


Sidst opdateret: 8. oktober 2015
4.808 underskrifter samt facebook side (se nederst)

Vi har oprettet denne underskriftsindsamling på Skrivunder.net

"Venstre regeringen fremlagde fredag den 2. oktober 2015 deres forslag til et moderne kontanthjælpsloft, som vil nedsætte rådighedsbeløbet for folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.

Jeg skriver under i protest imod denne nedsættelse, som blandt andet vil:

  • indføre et loft over kontanthjælp, udddannelseshjælp & integrationsydelse

    • fjerne boligstøtten for gifte / samlevende

    • reducere den særlige støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 for alle

  • ”harmonisere” uddannelseshjælpen for unge under 30 år, så uddannelse ikke giver ret til højere ydelse. Det vil sige at jobparate unge under 30 år kun får kontanthjælp på SU-niveau.

    Det gælder ikke for unge under 30 år, som ikke er jobparate.

  • indføre en 225 timers regel om arbejde for alle undtagen folk med begrænset arbejdsevne

Jeg finder det især bekymrende, da det kan føre til at flere kan miste deres bolig. At børn på grund af dette kan mister kontakten til deres kammerater på grund af flytning. Dette er ikke til gavn for deres skolegang eller trivsel i det hele taget.

Problemet er ikke, at folk er på kontanthjælp. Men at der ikke er arbejde til den enkelte.

At gøre folk fattigere gavner hverken den enkelte, børnene eller samfundet.

Tværtimod kan dette i længden føre til at flere kommer længere væk fra arbejdsmarkedet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kunne den 2. oktober 2015 fortælle, at 120.000 kontanthjælpsmodtagere i dag ikke er er jobparate. At indføre et kontanthjælpsloft for hele denne gruppe vil kun føre til, at flere kan risikere både hjem samt stress på grund problemer med økonomien.

At man den 5. i måneden kun får endnu mindre at leve for betyder altså ikke, at flere kommer i arbejde.

Det fører kun til at flere bliver fattigere.

Derfor vil jeg gerne opfordre til at forslaget om kontanthjælpsloftet bliver trukket tilbage."

Skriv under her:
Nej til et moderne kontanthjælpsloft (Skrivunder.net)

Nogle stiller spørgsmål om en underskrift nytter?

Men du må aldrig tro, at det ikke nytter.

Måske flytter vi kun politikere en millimeter. Måske er det et komma eller et punktum, som ændres i det kommende lovforslag.

Netop sådan nogle små ændringer kan få stor betydning for nogle.

Men der hvor du aldrig skal give op er troen på, at det virker.

For det gør det.

& for alt i verden bør du aldrig opgive håbet om en bedre verden. For det kan lade sig gøre. Også selvom ændringerne sker med museskridt.

Med venlig hilsen

Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

P.S.: Der oprette denne facebook side:
Nej til et moderne kontanthjælpsloft (facebook.com)

Søg med Google