Københavns kommune trak ulovligt den første huslejeindtægt for en kontanthjælpsmodtager


Sidste ændret:
23. maj 2016
Kontantydelse kan også fradrage 1. leje af værelse


En henvendelse fra en i København viste sig at afdække en ulovlig modregning af den første husleje for en kontanthjælpsmodtager.

På trods af at loven blev ændret per 1. januar 2015 som følge af finansloven 2015, hvor den første husleje idag ikke længere bliver modregnet i kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Så blev kommunen ved med at modregne denne husleje for vedkommende.

I SIND Vejle vil vi gerne opfordre Københavns kommune til at gennemgå sager for kontanthjælps- eller uddannelseshjælp, så de berørte kan få deres penge tilbage.

"Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, hvis kommunen bliver ved med ulovligt at trække den første husleje uden lovgrundlag" udtaler Flemming Leer Jakobsen, formand SIND Vejle lokalafdeling.

Her er fra lovteksten L81:

"Det foreslås, at der i lovens § 33, stk. 1, nr. 9, indsættes en bestemmelse om, at lejeindtægter fra maksimalt én logerende i egen lejer-, andels- eller ejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, ikke skal medføre fradrag i uddannelses- eller kontanthjælpen.

(...)

Med forslaget om lempeligere modregning af lejeindtægter i uddannelses- eller kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse fremmes uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtageres mulighed for en stabil boligsituation, og der bidrages til, at personer, som overgår til uddannelses- eller kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse, kan blive i deres bolig."

Fundet her:
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L81/20141_L81_som_fremsat.pdf

På side 15.

Tilføjet:
Kontantydelse med virkning fra 1. marts 2015:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l111/html_som_fremsat.htm

Der skal foreligge en lejekontrakt.

Københavns kommune er især berørt af dette, da der er lange ventelister til boliger. Men andre universitetsbyer som Odense, Århus & Aalborg kan også have tilfælde, hvor der er blevet ulovligt modregnet i kontant- eller uddannelsehjælpen.

Vedkommende fik tilbagebetalt pengene uden problemer, da Københavns kommune blev gjort opmærksom på det.

Søg med Google