Middelfart: Retspsykiatrien under pres


DR P1 Orientering skrev den 25. august 2015:

"På ti år er antallet af rets-psykiatriske patienter tredoblet. Og selv om der med tiden er kommet flere sengepladser i retspsykiatrien, så er det langtfra nok til at rumme alle patienterne.

Det betyder at mange indlægges på almindelige afdelinger. Faktisk er det op mod halvdelen af alle patienter, der er idømt en forvarings-dom, der ender uden for retspsykiatrien. Det viser tidligere opgørelser fra Danske Regioner.

Et af de steder, hvor der er voldsomt pres på sengepladserne er i Middelfart. Her åbnede der sidste år en helt nyt retspsykiatrisk afdeling med 70 senge, men det har langtfra været nok.

Medvirkende: Elsebeth Lind, overlæge på retspsykiatrisk afsnit i Middelfart; Anders Meinert Pedersen, lægefagligdirektør i psykiatrien i Region Syddanmark; Knud Kristensen, formand for SIND; Dorte Sestoft - retspsykiater og tidligere formand for Dansk Psykiatrisk Selskab."

Indslag af Mie Brandstrup.

Hør indslaget her (åbner i nyt vindue):

Retspsykiatrien er under pres (DR Online) (25 August 2015)

Via
[DR P1 Orientering den 25. august 2015]

Se også udsendelsen:
På Ubestemt tid (DR Online)

Den er optaget på Retspsykiatrisk afsnit i Middelfart.

Den ligger der frem til den 23. september 2015.

Det er dog en lidt omskrivning af sandheden, når Anders Meinert Pedersen udtaler om at man ikke kunne forudse det stigende antal retspsykiatriske patienter for 8 år siden.

"4.2 Retspsykiatrien - kapacitet

Retslige patienter er talmæssigt i vækst og har i 2008 og 2009 ved flere tværsnitsundersøgelser belagt i perioder mellem 70 og 80 senge i psykiatriske afdelinger i RSD. Den fortsatte ekstensive vækst i antallet af retspsykiatriske patienter på pt. 15 % årligt vil løbende øge efterspørgsel på sengekapacitet.

Hvis væksten i antal retspsykiatriske patienter fortsætter som hidtil over blot en kortere årrække, bliver der ud fra de aktuelle forudsætninger underskud i sengedagskapaciteten i retspsykiatrien. Der er dog allerede iværksat en lang række initiativer (og flere vil komme i de senere år), der dels skal reducere tilgangen af retspsykiatriske patienter og dels udbygge og forbedre behandlingsalternativerne til indlæggelse af de retspsykiatriske patienter. Det handler om udbygning af den retspsykiatriske distriktspsykiatri, etablering af regionsdækkende tilbud om opsøgende psykoseteam og tidligt interventionsteam, samt den generelle udbygning af det ambulante tilbud i de lokalpsykiatriske centre.

Ved fremtidige situationer med fuld belægning i Middelfart vil det være nødvendig med indlæggelse af lettere behandlelige retslige patienter i almenpsykiatrisk regi under samarbejde med retspsykiatrisk distriktspsykiatri. Det vil sikre indlæggelse i retspsykiatrisk afsnit af de patienter, der kræver de højest specialiserede behandlingstilbud."

Fra Forretningsudvalget Region Syddanmark bilag 11a side 8 (Region Syddanmark) (7. oktober 2009)

Det valgte Forretningsudvalget i Region Syddanmark enstemmigt at anbefale. Men det blev taget som en formandsgodkendelse, da der var ansøgningsfrist til en statslig pulje den 12. oktober 2009:

"Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Anita Kjøng-Rasmussen, L, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Bent Poulsen, V, Bente Gertz Hansen, A, Bo Libergren, V, Jens Andersen, V, Jens Andresen, V, Jørgen Bundsgaard, A, Karsten Uno Petersen, A, John Lohff, C, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Poul Weber, V, William Jensen, A

 

Afbud
Karsten Uno Petersen, A, Bo Libergren, V og Bente Gertz Hansen, A"

Anders Meinert Pedersen har været lægefaglig direktør i Region Syddanmark siden 1. marts 2008. Han har altså været med til at planlægge etableringen af Retspsykiatrisk afdeling Middelfart.

Fundet her:
Ny sygehusledelse for psykiatrien i Region Syddanmark (Rsyd.dk) (27. februar 2008)

Retspsykiatrien er under pres, fordi regionen har valgt at ikke at have nok pladser til rådighed. Når der kun er 70 pladser idag, så er det en ren tilståelsesag. Især når der var et sted imellem 70 & 80 retspsykiatriske patienter i 2008 & 2009.

Her hænger den besparelse både på det daværende regionsråd med formand Carl Holst i spidsen samt sygehusledelsen.

Det har været et bevidst fravalg af sengekapacitet i Region Syddanmark inden for retspsykiatrien.

Se evt. også:
Tue Rossaus tale om retspsykiatri ved Sindets dag 2011 i Vejle (SindetsdagVejle.dk)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Læs også:
Godkendelse af idéoplæg til etablering af en samlet og udbygget retspsykiatrisk funktion i Middelfart (Region syddanmark.dk)  (26. oktober 2009)

Søg med Google