Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34


Sidst ændret: 8. august 2015

Ud fra det beskrevne i artikel i Information igår kan Carol Rask være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det kan gives til alle, der er arbejdsløse. Det indbefatter udover kontanthjælp også folk på ressourceforløbsydelse. Andre ydelser kan være folk på dagpenge, sygedagpenge mm. [(Dog ikke dem på højeste dagpengesats) En lille forglemmelse, flj. Rettet den 8. august 2015].

Som enlig ikke forsørger kan Carol få §34 i Aktivloven være berettiget til særlig støtte over kr. 2.850,- i boligudgifter per måned. Udover huslejen medregnes el, vand & varme, evt. tvungen fællesantenne samt boligindskudslån. Boligsikringen fratrækkes dette beløb.

Da Carol er svagtseende ligger der en særlig forpligtigelse for at vejlede hende om denne mulighed. Hun kan endda af denne årsag være berettiget op til 3 års efterbetaling efter en principafgørelse (166-12) fra Ankestyrelsen på grund af Næstved kommunes manglende vejledning.

Se evt. mere her i vores intro video:
http://sindvejle.dk/node/259

Mange kommuner "glemmer" at oplyse om denne ydelse & skubber vejledningen over på fagforeningerne, når det gælder for folk på dagpenge mm. Men da det er en del af Aktivloven, så ligger vejledningsforpligtigelsen hos kommunen.

Læs artiklen her fra Information:
Kommer Carol på arbejdsmarkedet, før hendes øjne visner helt? (Information.dk) (6. august 2015)

3F Sydsjælland skriver på deres facebook side, at de vil kigge på det. 3F Sydsjælland svar (Facebook.com)

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
lokalformand
SIND Vejle

Søg med Google