Folketingsvalg 2015: Mindre tvang i psykiatrien


Folketinget vedtog 50 procent reduktion af tvang i 2020 i forbindelse med ny psykiatrilov.

SIND foreslår 15 procent årlig reduktion, så den i 2020 kun er 10 procent af niveauet i 2014.

Spørg din lokale kandidat om opbakning til det.

Sæt psykiatrien på dagsordenen under den kommende folketingsvalgkamp.

Læs mere her:


Anvendelse af tvang i psykiatrien er stadig al for høj.

Til trods for politiske målsætninger om at reducere omfanget, er det stadig over 20 pct. af de indlagte patienter, der bliver berørt af tvang.

Især antallet af bæltefikseringer og antallet af bæltefikseringer over 48 timers varighed er et problem. SIND støtter aftalen om at reducere omfanget af bæltefikseringer med 50 pct. frem mod 2020, men vi mener, at vi kan nå meget længere.

SIND foreslår, at bæltefikseringer reduceres med 15 pct. årligt, således at bæltefiksering i 2020 kun udgør 10 pct. af niveauet for 2014

Læs andre af SINDs punkter, som du kan bruge under valgkampen i valgfolderen her:
Politik & statistik (SIND.dk)

Mvh

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Søg med Google