Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen


Tilføjelse:
Tilføjet anonymiseret afgørelse fra Ankestyrelsen, da bl.a. Aarhus kommune også bruger en variant af løbende overskud.

I en afgørelse i går den 20. maj 2015 fra Ankestyrelsen bliver Københavns kommune underkendt om deres interne Djøf-regel om løbende overskud for folk på dagpenge i forbindelse med beregning af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 er et skattefrit tilskud, som mange på overførselsindkomst kan være berettiget til. Det kommer oveni boligstøtten. Der skal ansøges hos kommunen.

Det løbende overskud fremkom ved at Københavns kommune tog forskellen imellem kontanthjælp & dagpenge. Dette såkaldte løbende overskud (også nævnt som rullende overskud) blev så brugt til at reducere den særlige støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Den kunne også ”overføres” til andre måneder, hvor den så blev modregnet.

I det konkrete afgørelse fra oktober 2014 brugte Københavns kommune igen bruttoindtægt, hvor bekendtgørelsen kun taler om nettoindtægter til brug for beregning af Aktivlovens §34. Den bliver også i en tidligere afgørelse kaldet for en 0-beregning.

Der har været 3 forskellige sagsbehandlere involveret i den konkrete sag ved Københavns kommune.

Dette løbende overskud eller rullende overskud er altså i det konkrete tilfælde blevet underkendt af Ankestyrelsen.

SIND Vejle har fået andre henvendelser fra folk i Københavns kommune, der også har været udsat for det samme om rullende overskud i forbindelse med dagpengemodtagere. Men vi har ikke kendskab til at andre kommuner skulle bruge den samme fremgangsmåde til at give ugyldige afslag på Aktivlovens §34.

Henvis til brev fra Ankestyrelsen af den 20. maj 2015 med J.nr. 2014-4028-59495, hvis du som tidligere dagpengemodtager har oplevet at blive udsat for ”løbende overskud” eller ”rullende overskud” i forbindelse med ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter.

Dette er endnu et eksempel på en Djøf-regel, der har til formål at beskytte kommunens budget mod folks berettigede krav på særlig støtte til høje boligudgifter.

Måske de Djøf ansatte skulle bruge tiden til at sikre, at loven overholdes i kommunen i stedet for at finde på kreative måder til at omgå den gældende lovgivning ?

Uddrag af afgørelsen:

Bemærkninger til kommunen

Det fremgår, at kommunen ved beregningen af, om du var berettiget til særlig støtte i [Måned, flj] har inddraget et beregnet indtægtsoverskud fra [Den foregående måned, flj].

Vi bemærker, at der ikke hjemmel i bekendtgørelsen om særlig støtte efter  § 34 i lov om aktiv socialpolitik til at overføre et eventuelt månedligt  overskud set i forhold til dit kontanthjælpsniveau til den eller de følgende  måneders beregning af, hvorvidt du er berettiget til særlig støtte, da din  indtægt var dagpenge fra a-kassen og ikke kontanthjælp.

Der er således ikke grundlag for at foretage reducering af den udmålte særlige støtte som følge af overskydende nettoindtægt, da nettoindtægten i form af dagpenge fra a-kassen udgjorde [Lavere niveau end den reelle kontanthjælp, flj] kr., og nettokontanthjælpsniveauet, hvis du modtog kontanthjælp, ville have  udgjort [slettet, flj] kr., da du ikke er forsørger.  

Derudover skal vi bemærke, at det er reglerne i § 5, stk. 4 og § 6 i  bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i aktivloven, der regulerer betydningen af indtægter i forhold til retten til særlig støtte.”

Kilde: Brev fra Ankestyrelsen af den 20. maj 2015 med J.nr. 2014-4028-59495

Vi går ud fra at Københavns kommune selv finder frem til andre lignende afgørelser i strid med reglerne for særlig støtte til høje boligudgifter.

Vi takker for at vedkommende gjorde os opmærksom på denne afgørelse. Det kan forhåbentligt hjælpe andre i lignende tilfælde, hvis kommunen ikke af egen drift finder frem til de ugyldige afgørelser.

Vi har tidligere skrevet om en anden på kontanthjælp i København, der også havde oplevet at der var brugt bruttoindtægter ved beregning af den særlige støtte til høje boligudgifter. Det lader til at have været en gennemgående lovstridig administration, da der i dette tilfælde var en anden sagsbehandler end de 3 involverede i denne konkrete sag.
København: Bruttoindtægt brugt i en afgørelse om §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Spred Retsstat !

Flemming Leer Jakobsen

lokalformand
SIND Vejle

Søg med Google