Ejerbolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (opdateret) (28/1-21)


Sidst opdateret:

28. januar 2021
Nye grænsebeløb tilføjet

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere. Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

20. juli 2016:
Hidtidig indtægt ikke noget krav for enlige & folk på integrationsydelse

1. marts 2016:
Præciseret om retten til at få med 3 års tilbagebetaling

30. oktober 2015:
Find lønoplysninger i Tast selv på Skat.dk

29. oktober 2015:
Henvisning til at folk uden indtægt ved samlivsophør kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt. Samt ændret ordlyd om tidligere indtægt i ansøgningsskema er lønsedler.

For folk i ejerbolig !

For lejebolig se herkampagne logo særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

 

 

 

 

NB! : Tidligere hjemmegående uden indtægt kan bruge halvdelen af tidligere ægtefælles / samlevers indtægt som indtægt før seperation mm. Læs mere her:
Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt

Ansøg igennem Digital Post

Mange kommuner bruger fejlagtigt skema for ansøgning om enkeltydelse ved udlevering til ansøgere på forespørgsel. Det giver en del forvirring, da ikke alle de godkendte boligudgifter kan sættes ind i det skema.

Men der er intet formkrav på ansøgninger, så kan du bruge denne skabelon længere nede som både en huskeliste & ansøgningsskema til ejere.

Brug eboks.dk til at ansøge om det. Her kan du også vedhæfte dokumenter. Brug evt. dit kamera for at få en digital kopi af evt. dokumenter. Upload det til din pc / mac igennem kladde på din mail fra din telefon.

Aktivlovens §34 kaldes også for den hemmelige paragraf, da kommuner "glemmer" at fortælle om den.

Hvis du mener, at du har krav på særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Så skal du dokumentere dine udgifter.

Grænsebeløb for 2021

Dine boligudgifter per måned efter boligstøtten er trukket fra skal i 2021 være over:

Beløb 2021

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (stk. 6)

Kr. 

Ikke-forsørgere 

3.150

Forsørgere med et hjemmeboende barn 

4.600

Forsørgere med et udeboende barn 

4.700

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

850

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét 

700

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder (Dagpengeloftet)

19.322

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

14.043

Fundet her: Aktivlov (Socialjura.dk)

Grænsebeløbet er det som du selv skal betale af boligudgifterne per måned.

Aarhus kommune har dette regne eksempel:

"Eksempel på en enlig mand uden børn. Ydelsescentret vurderer ikke, at der kan skaffes en rimelig, billigere bolig:

Husleje: 3800 kroner

A conto varme og el: 1000 kroner

Boligstøtte efter overgang til forsørgelseshjælp: 600 kroner

Netto-boligudgift: 4200 kroner

Grænsebeløb: 2950 kroner

§ 34 støtte: 4200 kroner - 2950 kroner = 1250 kroner"

Ejere af fast ejendom (både hus & ejerlejlighed) kan også få §34 særlig støtte, hvis de lever op til kravene. Det kan så gives som et lån.

"Hvis du har andels- eller ejerbolig, skal en del af den særlige støtte betales tilbage.

Du kan vælge kun at få udbetalt det beløb, som ikke skal betales tilbage."

Fundet her:
Støtte til særligt høje boligudgifter (Aarhus.dk)

Lad dig ikke tale fra, at du måske ikke er berettiget. Send en skriftlig ansøgning. Sagsbehandlere kan ikke over telefonen afgøre om du kan være berettiget.

Hvis din kommune ikke har et ansøgningsskema til §34, så kan du bruge denne skabelon som en huskeliste til ansøgning for ejere:

X-by, den 2014

Jeg søger om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Jeg vedlægger dokumentation i form af

 • Det seneste års terminsudgifter (Afdrag, rente & administrationsbidrag og afdrag på realkreditlån, pantebreve og banklån for boligen)
 • Ejendomsværdibeskatningen (fra forskudsopgørelsen hos SKAT)
 • Årsopgørelser for
  + varme (evt. kvitteringer for brænde)
  + gas
  + vand
  + sidste 4 kvartalsregninger på el
 • Evt. efterregulering af aconto bidrag for varme, gas, vand eller el.
 • Husforsikring (Grundejer & husforsikring)
 • Forsikring af glas, kumme & indvendige rør
 • Ejendomsskat
 • Andre løbende udgifter tilknyttet ejerboligen som renovation, skorstensfejer & lignende nødvendige udgifter.

   
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation. Især vigtigt for enlige forsørgere. Tidligere indtægt er uden betydning for ikke-forsørgere.
 • Evt. dokumentation for ægtefælles/samlevers indkomst de sidste 3 måneder

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
Adresse
By
Mobil nummer
CPR-Nummer

Find lønoplysninger hos Skat

Du kan finde lønoplysninger på Skat.dk ved at gå ind i "Tast Selv". Under "Søg indkomstoplysninger" kan du finde hver måneds lønoplysninger.

Beskriv, hvor du har fået dem henne. Kommunen skal medtage disse lønoplysninger, hvis du ikke selv har lønsedler. Da særlig støtte til høje boligudgifter blev oprettet var eksisterede den digitale forvaltning nemlig ikke. Indkomstregistret hos Skat har oplysninger i 10 år.

NB!: Det gælder ikke for enlige uden børn samt folk på integrationsydelse. Hvis boligudgifter er over grænsebeløbet, så kan vedkommende være berettiget til §34 i Aktivloven.

Få overblik med Trello.com checkliste:

Særlig støtte til høje boligudgifter (Trello.com)

Ret til 3 års efterbetaling af særlig støtte

For at kunne få op til 3 års tilbagebetaling af §34 i Aktivloven, så skal du på et tidspunkt have nævnt for sagsbehandler at du har svært med økonomien. Dernæst skal sagsbehandler have undladt at vejlede dig om §34 i Aktivloven.

Det fastslår Ankestyrelsen i flere afgørelser, som vi har kendskab til. Det er desværre ikke nok, at du ikke har fået noget at vide mens du var på dagpenge eller andre ydelser.

Der skal være dokumentation for det. F.eks. en email, hvor du har gjort opmærksom på en stram økonomi. & sagsbehandler så ikke har gjort opmærksom på §34 i Aktivloven.

Hvis du søger med 3 års tilbagevirkende kraft, så skal du henvise til Ankestyrelsens principafgørelse 166-12. Forældelsesfristen træder først i kraft, når du opdager at du kan have ret til særlig støtte til høje boligudgifter.

Søg om særlig støtte til §34 til høje boligudgifter eller høj forsørgerbyrde op til 3 år tilbage, hvis du opfylder kravene til at kunne få det bevilget.

For at kunne gøre det skal du igen dokumentere dine boligudgifter til din ejerbolig i form af årsopgørelser for varme, gas, vand & el 3 år tilbage. De skal medsendes med ansøgningen. Samt terminsudgifter & ejendomsskatter.

X-by, den 2014

Jeg søger om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 med tilbagevirkende kraft. Jeg henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 166-12. Jeg har først nu fundet ud af, at jeg måske kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

"Forældelsen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor borgeren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det vil være på det tidspunkt, hvor borgeren henvender sig, og kommunen bliver opmærksom på fejlen.

Hvis borgeren ikke havde kendskab til de faktiske forhold, som begrunder støtten, regnes forældelsesfristen først fra den dag, hvor borgeren fik eller burde have fået kendskab til disse forhold og til fordringen. Forældelsesfristen suspenderes dermed til dette tidspunkt.

Forældelsesfristen kan ikke suspenderes på grund af uvidenhed om det retlige grundlag for fordringen, herunder ukendskab til lovgivning og retspraksis."
Kilde: Ankestyrelsens principafgørelse 166-12

Jeg vedlægger dokumentation i form af

 • Det seneste års terminsudgifter (Afdrag, rente & administrationsbidrag og afdrag på realkreditlån, pantebreve og banklån for boligen)
 • Ejendomsværdibeskatningen (fra forskudsopgørelsen hos SKAT)
 • Årsopgørelser for
  + varme (evt. kvitteringer for brænde)
  + gas
  + vand
  + sidste 4 kvartalsregninger på el
 • Evt. efterregulering af aconto bidrag for varme, gas, vand eller el.
 • Husforsikring (Grundejer & husforsikring)
 • Forsikring af glas, kumme & indvendige rør
 • Ejendomsskat
 • Andre løbende udgifter tilknyttet ejerboligen som renovation, skorstensfejer & lignende nødvendige udgifter.
   
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation. Især vigtigt for enlige forsørgere. Uden betydning for ikke-forsørgere.
 • Evt. dokumentation for ægtefælles/samlevers indkomst de sidste 3 måneder

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
Adresse
By
Mobil nummer
CPR-Nummer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søg med Google