Beretning for SIND Vejle lokalafdeling 2014


Vejle, den 28. februar 2015

2014 var året, hvor sidste landsmøde beslutning om ændring af struktur trådte i kraft den 1. april. Det har ført til oprettelsen af regional bestyrelse, som varetager dialogen med regionen. I Vejle har det ført til navneændring fra lokalforening til lokalafdeling. Vi får en højere andel af kontingent penge til vort lokale arbejde. Det var en forudsætning for struktur ændringen.

Af arrangementer har vi lavet et foredrag om Mettes Stemmemed 72 deltagere i Bygningen i samarbejde med Støtteforeningen for Café Butikken. (Læs mere her & her)

Den handlede om, at det faktisk via terapi kan føre til markante ændringer for en af de tungeste diagnoser.

Nemlig paranoid skizofreni. Mette Askov er i dag medicinfri & holder foredrag rundt om i landet med dokumentarfilmen Mettes Stemme.

Vi har også været med til at arrangere Sindets Dag Vejle (Læs mere her på Sindetsdagvejle.dk) sammen med 9 andre foreninger / samarbejdspartnere med en udsolgt sal i Vejle Musikteater med Chris MacDonald. Det har været et foreløbigt højdepunkt.

Tak til alle samarbejdspartnere.

Vi har også haft et foredrag med Philip Munkholm Lauritzen, der igennem et intensivt forløb i Vejle kommune også har opnået at blive medicinfri med diagnosen skizofreni.

Både Mette Askov & Philip Lauritzen er eksempler på, at en skizofreni diagnose ikke nødvendigvis er stationær. Mange kan komme sig helt eller delvist. 35 procent kan faktisk komme sig helt ifølge tilbuddet fra Vejle kommune. Andre 35 procent bliver mere selvhjulpne.

Det understøtter det som SIND i mange år har arbejdet for. Nemlig brug af terapi i behandlingen af psykiske lidelser, hvor det har effekt. De andre 2 ben i behandlingen er biologi & socialpsykiatri.

Vi har også løbende haft kontakt til den nye social- & psykiatrichef Birthe Vorsum igennem Borger- & Netværksrådet i Vejle. Især i forbindelse med §34 særlig støtte har det ført til en redegørelse, der er tilgået centerchefer samt støttekontaktpersoner. Det er for at sikre især psykisk syge unge på kontanthjælp under 30 år en bedre økonomi. & at de nu også får søgt §34.

Der har været en del presseomtale i både ugeaviser, DR P4 Trekanten & Vejle Amts Folkeblad.

F.eks. forud for finanslovsforhandlingerne den 6. oktober 2014, hvor vi sammen med Jens Lundsgaard fra Kirkens Korshær Vejle samt tidligere leder af Fontænehuset Vejle Lene Gilsaa råbte op om det stigende antal fattige unge under 30 år på kontanthjælp. Kontanthjælpsreformen har sendt mange på en ydelse, hvor de ikke har råd til både medicin & husleje.

Med finansloven for 2015 blev aldersgrænsen på 30 år for kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med særlig støtte §34 i Aktivloven helt fjernet af et flertal i Folketinget.

Nu kan alle unge over 18 år i egen på bolig være berettiget til §34. Læg dertil de tusinder på dagpenge, sygedagpenge og mange andre ydelser. (Se SINDVejle.dk) Der kan modtages kr. 800 skattefrit per måned & opefter.

SIND Vejle har også hjulpet en enlig kontanthjælpsmodtager til at få efterbetalt knap kr. 13.000,- i §34 særlig støtte efter en lang proces med Jobcenter Vejle. Vedkommende får nu knap kr. 1.200,- per måned. Omtalt i Ugeavisen Vejle Posten 4. februar 2015 (Læs mere her) & Vejle Amts Folkeblad den 15. januar 2015.

Derudover har der været kontakt til Integrationsrådet i Vejle kommune for, at gøre dem opmærksomme på §34 for etniske minoriteter (Især brøkpensionister). Der er også lavet en youtube video om §34 i SIND Vejle regi, der er set af over 8.000 på youtube.

Desværre stopper Lene Gilsaa i bestyrelsen på grund af nyt arbejde & flytteplaner. Det samme med Gitte Nordby. Gitte fortsætter dog som frivillig i SIND klubben. Tak for godt samarbejde til begge i bestyrelsen.

Flemming Leer Jakobsen, formand SIND Vejle lokalafdeling

Søg med Google