§34 - Kontanthjælp / Uddannelseshjælp


7. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere. Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Om tilbagebetaling - kontanthjælp / uddannelseshjælp

Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for ved lovændringen per 1. januar 2015.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter, som følge af finansloven for 2015.

Unge aktivitetsparate på kontanthjælp & udannelsehjælp imellem 25 & 29 år kan være berettiget til efterbetaling for hele 2014.

Frem til 30. juni 2014 var der en overgangsordning, hvor alle imellem 25 & 29 år på kontanthjælp / uddannelseshjælp kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det skete som følge af kontanthjælpsreformen.

Hvis du var på kontanthjælp i 2013 & var imellem 25 & 29 år, kan du måske også have været berettiget til efterbetaling. Det samme, hvis du var på kontanthjælp i 2012.

Ret til efterbetaling kan gå op til 3 år tilbage, hvis du opfylder kravene & kan dokumentere dine boligudgifter. Samt at du er over grænsebeløbet per måned.

Dagpengeloft

Der er et dagpengeloft. Den træder i kraft efter 3 måneders modtagelse af §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

En modtager af §34 i Aktivloven kan højst få udbetalt alt inklusiv særlig støtte til høje boligudgifter svarende til maksimale dagpengesats.

Efter 3 måneder bliver §34 særlig støtte til høje boligudgifter nedsat til maksimale dagpengesats. Det vil sige, at det ikke alene kan bruges som grundlag for et afslag.

Sagsbehandleren skal først reducere den særlige støtte, så du kommer på niveau med dagpenge inklusiv særlig støtte.

90 procent regelen


Det samme gør sig gældende for 90 procent regelen, hvor sagsbehandleren også skal reducere den særlige støtte til niveau med 90 procent af hidtidig indkomst.

Du kan højst få udbetalt 90 procent af hidtidig indtægt med den særlige støtte. Det gælder dog ikke for enlige ikke-forsørgere !

Kun hvis den særlige støtte ender på nul kroner i begge tilfælde kan der på baggrund af bekendtgørelsen ske afslag.

Nogle kommuner giver afslag uden først at reducere den særlige støtte i Aktivlovens §34.

Efterbetalt §34 tæller ikke med i formuen

Med virkning per 1. juni 2014 bliver efterbetaling af ydelser som f.eks. §34 særlig støtte for folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløbsydelse ikke længere modregnet.

Det betyder, at du nu både kan få kontanthjælp & efterbetaling samtidigt. Før ændringen skulle du leve af det efterbetalte & kunne ikke samtidigt få udbetalt kontanthjælp / udannelseshjælp.

Det kan f.eks. også være efterbetaling af dagpenge & sygedagpenge. Ændringen gælder for alle typer af efterbetaling af offentlige ydelser.

Det udbetalte tæller ikke med i formuen op til 2 år efter udbetaling. Normalt kan enlige på kontanthjælp / uddannelseshjælp kun have kr. 10.000,- & samlevende / gifte må maksimalt have kr. 20.000,- i formue.

Det blev formelt vedtaget med lov af Folketinget den 4. december 2014. Men det fik virkning fra 1. juni 2014, hvor regeringen, SF & Enhedslisten indgik et forlig om det.

Læs mere her:

Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløb (4. december 2014)

Se også:
Aktivlovens §34: Aktivitetsparate unge imellem 25 & 29 år har ret til særlig støtte til høje boligudgifter (17. november 2014)

Søg med Google