Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter


Sidst ændret:

4. august 2018
Du må ikke offentliggøre samtaler med ansatte i kommunen. Respektpakke

6. juli 2017
Tilføjet: Hvad er §34 i Aktivloven ?

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere.

Andre ydelser & enlige uden børn kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Hvad er §34 i Aktlvloven ?


§34 i Aktivloven er særlig støtte til høje boligudgifter, som er et skattefrit tilskud.

Det er udover boligstøtten, som kan fås samtidigt med.

Nogle kommuner gør sig store anstrengelser for at forhindre folk i ansøge. F.eks. Aarhus kommune, hvor folk får at vide at de får afslag på §34 i Aktivloven ved henvendelse til frontpersonalet.

Hvilket er i strid med kommunens udvidede vejledningspligt & forvaltningsloven. For personalet kan ikke uden en beregning se, om folk kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Oplever du noget sådan. Så optag det med din mobil, så vi kan få det stoppet. Du må gerne optage samtaler, som du selv er en del af.

NB !
Men brug den som dokumentation, hvis du tager kontakt til pressen. Folketinget har vedtaget en respekt pakke, hvor chikane over for offentlige ansatte kan straffes med bøde eller fængsel i grove tilfælde.

Lad være med at offentliggøre det i frustration over, at sagbehandler ikke vil give sig eller lytte til dig. Kommunerne er ret kompromisløse, hvad det angår. Det gælder også for ansattes familiemedlemmer.

Herunder er en officiel forklaring på §34 i Aktivloven.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven.

For at være berettiget til kontanthjælp og særlig støtte skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom eller arbejdsløshed, som gør, at pågældende ikke har en tilstrækkelig indtægt til dækning af egen eller familiens forsørgelse.

Hvis der pga. reglerne om fradrag for indtægter ikke er grundlag for at udbetale kontanthjælp, kan særlig støtte ydes som supplement til fx syge- eller arbejdsløshedsdagpenge."
Kilde: Folketingssvar 6. februar 2013 til spørgsmål 135

Det gælder også, hvis du er kommet ud af et samlivsforhold !

Udover lejere kan folk i ejerbolig samt gifte, samlevende & enlige forsørgere også være berettiget til §34 i Aktivloven.

Se evt. denne youtube.com: http://youtu.be/oRABR7oZNwk

Hvis din kommune ikke har et ansøgningsskema, så har vi en checkliste her:
Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

Den kan også bruges som grundlag for en ansøgning.

Hvis du er enlig ikke-forsørger på andre ydelser end kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse kan du bruge dette regneark, som Jane Pihlmann fra København har lavet. Med det regneark fik hun tilbagebetalt kr. 10.000,- fordi beregningen var forkert.
Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Om tilbagebetaling - kontanthjælp / uddannelseshjælp

Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter, som følge af finansloven for 2015.

Unge aktivitetsparate på kontanthjælp & udannelsehjælp imellem 25 & 29 år kan være berettiget til efterbetaling for hele 2014.

Frem til 30. juni 2014 var der en overgangsordning, hvor alle imellem 25 & 29 år på kontanthjælp / uddannelseshjælp kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det skete som følge af kontanthjælpsreformen.

Hvis du var på kontanthjælp i 2013 & var imellem 25 & 29 år, kan du måske også have været berettiget til efterbetaling. Det samme, hvis du var på kontanthjælp i 2012.

Ret til efterbetaling kan gå op til 3 år tilbage, hvis du opfylder kravene & kan dokumentere dine boligudgifter.

Tilbagebetaling - andre ydelser

Der har aldrig været en aldersgrænse for andre ydelser.

Førtidspensionister & folkepensionister kan ikke modtage §34 i Aktivloven. DOG kan brøkpensionister, der modtager supplement i Aktivlovens §27a være berettiget.

Se liste over ydelser:
 

SU modtagere


SU modtager kan i visse tilfælde også være berettiget, hvis de er kommet ud af et parforhold og / eller har høje forsørgerudgifter til børn. Men før det bliver praksis i kommunerne skal der komme en afgørelse fra Ankestyrelsen.
Så søg & klag, hvis du får afslag.

Ændring i husleje, el, vand & varme mm.

§34: Meddel ændring i husleje, el, vand, varme & antenne til kommunen

Det kan give dig lidt mere i §34 særlig støtte.

Læs mere om konkrete paragraffer her i:

Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34

Med venlig hilsen
Flemming
SIND Vejle lokalafdeling​

 
 

Søg med Google