Omtale om efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter i Ugeavisen Vejle


Sidst ændret: 9. februar 2015 om SU

Omtale i den aktuelle udgave af Ugeavisen Vejle om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Om kontanthjælpsmodtagere

Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter som følge af finansloven for 2015.

Unge aktivitetsparate på kontanthjælp & udannelsehjælp imellem 25 & 29 år kan være berettiget til efterbetaling for hele 2014.

Frem til 30. juni 2014 var der en overgangsordning, hvor alle imellem 25 & 29 år på kontanthjælp / uddannelseshjælp kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Det skete som følge af kontanthjælpsreformen.

Hvis du var på kontanthjælp i 2013 & var imellem 25 & 29 år, kan du måske også have været berettiget til efterbetaling. Det samme, hvis du var på kontanthjælp i 2012.

Øvrige offentlige ydelser


For alle øvrige offentlige ydelser, der kan være berettiget har der aldrig været en aldersgrænse !

Følgende ydelser / situationer kan være berettiget:

 • Arbejdsmarkedssydelse,
 • barselsdagpenge,
 • brøkfolkepensionister,
 • brøkførtidspensionister (efter 2003),
 • dagpenge,
 • deltidsefterløn,
 • fleksjob,
 • kontanthjælp,
 • ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere),
 • løntilskudsjob,
 • ressourceforløbsydelse,
 • revalideringsydelse,
 • sygedagpenge,
 • særlig uddannelsesydelse,
 • SU. &
 • Uddannelseshjælp.

Førtidspensionister & Folkepensionister kan ikke modtage særlig støtte. DOG med undtagelse for brøkpensionister !

Udover folk i lejebolig kan gifte, samlevende & folk i ejerbolig også være berettiget.

SU modtagere


SU modtager kan i visse tilfælde også være berettiget, hvis de er kommet ud af et parforhold og / eller har høje forsørgerudgifter til børn. Men før det bliver praksis i kommunerne skal der komme en afgørelse fra Ankestyrelsen.
Så søg & klag, hvis du får afslag.

Læs artiklen her:

http://www.e-pages.dk/ugeavisenvejle/251/46/

Hvis din kommune ikke har et ansøgningsskema kan du bruge denne checkliste:
Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven *Opdateret*

Se evt. vor oplysningsvideo her:
Video om særlig støtte §34 i Aktivloven

& Nej, Næstved kommune


For folk på dagpenge er det ikke fagforeningen, der har vejledningsforpligtigelsen om §34 i Aktivloven.

Vejledningsforpligtigelsen ligger som følge af forvaltningslovens §7 hos kommunen. Det er jo også kommunen, der står for udbetaling af §34 i Aktivloven.

Så det vil være på sin plads, at Næstved kommune lever op til sin forpligtigelse & efterbetaler for perioder på dagpenge. Samt ikke mindst modtager skriftlig ansøgning med krav om efterbetaling.

Ellers må det jo blive en sag for Tilsynet ved Statsforvaltningen. & sidste ende Folketingets Ombudsmand.

Mvh
Flemming
SIND Vejle

Søg med Google