§34 Aktivloven: Københavns kommune sender breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år


Københavns kommune har sendt breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Det skriver de i et brev dateret den 9. januar 2015.

Det er sket for at orientere om, at de efter finansloven 2015 nu kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Før finanslovsforliget var det ikke alle unge under 30 år, der kunne komme i betragtning. (Aktivitetsparate unge kunne dog uden undtagelse komme i betragtning).

Med virkning per 1. januar 2015 kan alle over 18 år i egen bolig måske være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

De skriver også at kontanthjælpsmodtagerne i Københavns kommune har en frist frem til den 15. februar 2015 for at få det med virkning per 1. januar 2015.

Fundet her:

/ Særlig støtte til høje boligudgifter (Københavns kommune KK.dk)

Det burde være en inspiration for andre kommuner i hele landet.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 er nemlig omfattet af budgetgarantien for kommunerne. Det betyder, at kommunerne får refunderet alle ekstra udgifter i bloktilskuddet. Mod normalt kun 30 procent i forbindelse med §34 & andre ydelser i Aktivloven.

Må det sprede sig.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

lokalformand

Søg med Google