Køge: Tidligere Metro ansat har fået bevilget særlig støtte i Aktivlovens §34


Tidligere ansat ved Metro Engroslager fra Køge skrev på kampagne siden for Særlig støtte til høje boligudgifter i fredags, at han efter en hurtig sagsbehandling har fået bevilget særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Fundet her:
Særlig støtte til høje boligudgifter §34 (Facebook.com) (9. januar 2015)

Han indgav ansøgning i mandags den 5. januar 2015 & kunne fredag morgen fortælle, at han som kontanthjælpsmodtager nu fik §34 særlig støtte både fremadrettet. Men også med tilbagevirkende kraft.

Han er tidligere ansat ved Metro Engroslager K/S i Køge & er en af ialt 700 tidligere ansatte, der måske kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Tak for at give os besked, AK. Han er forsørger med et udeboende barn.

Det kan med sikkerhed hjælpe andre i en lignende situation.

Se evt. vores youtube video her:

Video om særlig støtte §34 i Aktivloven

Dagpenge- & sygedagpengemodtagere kan også være berettiget.

Plus samlevende, gifte & folk i ejerboliger.

Per 1. januar 2015 er aldersgrænsen på 30 år fjernet for kontanthjælpsmodtagere, hvilket betyder at alle over 18 år nu kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Det er sket som følge af finansloven for 2015 indgået imellem regeringen, SF & Enhedslisten.

Den særlige støtte for kontanthjælpsmodtagere 18 - 30 år er omfattet af budgetgarantien for kommunerne. Kommunerne får refunderet ekstra udgifter igennem bloktilskuddet.

Se fremsatte L81 fra Folketinget, side 12 (Folketinget.dk), vedtaget 19. december 2014

De øvrige offentlige ydelser har ikke nogen aldersgrænse. & har aldrig haft det.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
lokalformand

Læs mere om budgetgarantien her:

Budgetgarantien (Finansministeriet.dk)

Søg med Google