Psykiatrien hårdt ramt af udeblivelser


Den 6. januar 2015 udtalte Flemming Leer Jakobsen om det stigende antal af udeblivelser i Psykiatrien i Region Syddanmark til DR P4 Trekanten.
 
Indslaget fra DR P4 Trekanten starter her først med Charlotte Josefsen, administrerende direktør for regionens psykiatrisygehus i Region Syddanmark:
 
 
& fortsætter her med Flemming Leer Jakobsen, lokalformand for SIND Vejle:
 
 
Region Syddanmark vil også;
afslutte patienterne i tilfælde af gentagne udeblivelser efter forudgående information herom. (JV.dk, 5. januar 2015)
 
Det sidste vil helt sikkert få den konsekvens at antallet af udeblivelser vil stige.
 
Nogle psykiatriske patienter har end ikke en mobiltelefon af forskellige årsager, så der hjælper hverken telefonopkald eller SMS.
 
Selve økonomistyringen igennem ydelser gør at vi som samfund mister psykiatriske patienter, der med en borger orienteret tilgang ville blive bedre & hurtigere hjulpet.
 
Det ville også være en god idé at inddrage de ansatte i psykiatrien for at få lavet andre arbejdsgange til gavn for patienterne.
 
Som det er nu skaber det stress blandt de ansatte i psykiatrien:
 
"Det stresser mig, at jeg sidder og tænker på ydelser i stedet for,
om jeg har ydet et godt stykke arbejde i forhold til mine patienter.”
Anette Stegler, ergoterapeut, Distriktspsykiatrisk Center Østerbro i København.
 
 
Til Vejle Amts Folkeblad den 7. januar 2015 (1. sektion, side 22) udtalte Flemming Leer Jakobsen, at:
"- Det stigende frafald i psykiatrien skyldes i allerhøjeste grad, at det er økonomien, der styrer psykiatrien. Gennem ydelser skal de enkelte afdelinger leve op til måltal, for ellers mister de ressourcer. Hele psykiatrien i Region Syddanmark ser ikke psykisk syge som patienter, men som produkter på et samlebånd. Men der er ikke to patienter med samme diagnose, der er ens, så der er brug for at vende det hele, siger Flemming Leer Jakobsen."
Offentliggjort dagen efter her:
Mange psykiatriske patienter udebliver (Vafo.dk) (8. januar 2015)
 
Via
Jydske Vestkysten:
Flemming Leer Jakobsen,
formand SIND Vejle

Søg med Google