Aktivitetsparate unge under 30 år i Vejle kommune kan have penge til gode


Under arbejdet med §34 særlig støtte til høje boligudgifter er jeg faldet over, at der er 400 aktivitetsparate unge under 30 år i Vejle kommune.

Fundet her:
Referat Arbejdsmarkedsudvalget den 27. marts 2014 (Vejle.dk) punkt 22

Men Vejle kommune kan ikke fortælle om de alle får §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

Alle de aktivitetsparate kan være berettiget til at modtage særlig støtte til høje boligudgifter. Især hvis de bor alene med boligudgifter over kr. 2.800,- i 2014.

Læs også:
Aktivlovens §34: Aktivitetsparate unge imellem 25 & 29 år har ret til særlig støtte til høje boligudgifter

Derfor hjælp med at gøre opmærksom på §34 særlig støtte til høje boligudgifter.Aktivitetsparate unge under 30 år Vejle kommune

Jeg vil også gerne høre fra folk, der som aktivitetsparat fik §34 særlig støttte i Aktivloven.

Du kan læse mere her om de udgifter, som kan medtages her:

Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

Samlevende, gifte & folk i ejerbolig kan også være berettiget til Aktivlovens §34.

Alle henvendelser behandles selvfølgelig fortroligt.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen

[email protected]

SIND Vejle
formand

1. januar 2015 blev aldersgrænsen på 30 år for fjernet for kontanthjælpsmodtagere, så alle nu uanset alder kan være berettiget:

Ingen aldersgrænse til særlig støtte til høje boligudgifter fra 1. januar 2015

Søg med Google