Kr. 29.000 udbetalt i §34 i Aktivloven i støtte på landsplan


Sidst ændret: 24. december 2014
Tilføjet SU & Brøkpension efter 2003 over ydelser, der kan være berettiget, flj

Af Emilie Staunstrup Henriksen & Flemming Leer Jakobsen

Hvis du aldrig har hørt om § 34 i Aktivloven, er du langt fra den eneste. Mange kommuner oplyser nemlig ikke om paragraffen, og den kan ofte heller ikke findes på deres hjemmeside.

I Vejle kommune har vi oplevet, at sagsbehandleren ikke har vejledt om §34 særlig støtte til høje boligudgifter. Med hjælp fra SIND Vejle fik vedkommende søgt & får nu kr. 1.200,- skattefrit per måned som enlig kontanthjælpsmodtager over 30 år. Den 9. december fik vedkommende kr. 13.000,- efterbetalt for et år.

En opgørelse af henvendelser viser, at der på landsplan nu er udbetalt kr. 29.000,- i særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Beløbet er skattefrit & man kan få både boligstøtte plus §34 særlig støtte.

§ 34 giver mulighed for at få dækket særligt høje boligudgifter, hvis man fx er syg eller arbejdsløs; en hjælp, som for mange kan blive en redningskrans i et ellers skrabet budget. Gifte & samlevende kan også være berettiget. Men det kræver en individuel ansøgning hos kommunen.

”Økonomiske problemer kan rigtig tit blive altoverskyggende. Hvis man er på nippet til at blive deprimeret, kommer de økonomiske problemer ofte til at fylde endnu mere. Ikke at have nogen penge hjælper ikke folk til at komme sig. Tværtimod”, fortæller formanden for SIND Vejles lokalafdeling, Flemming Leer Jakobsen.

Den dag i dag er der stadig ikke oplysning om særlig støtte til høje boligudgifter på Hedensted eller Kolding kommuners hjemmesider. Fredericia, Vejle, Vejen & Billund kommuner har som nogle af de få en lille henvisning til §34.

”Det er ikke iorden, at det er så svært at finde oplysninger om særlig støtte til høje boligudgifter på kommunernes hjemmesider. For det er en rettighed, som folk kan have krav på. Måske endda 3 år tilbage. Det kræver en konkret ansøgning & jeg har endda hørt fra folk at f.eks. Skanderborg & Køge kommuner end ikke har ansøgningsskema til §34! Derfor har vi også på Sindvejle.dk lavet skabeloner som en checkliste til de, som ikke kan få et ansøgningsskema.” fortsætter Flemming Leer Jakobsen

Den manglende information til borgerne gjorde, at Flemming Leer Jakobsen måtte gøre endnu mere for at få den hemmelige paragraf frem i lyset.

Han besluttede sig derfor for at lave en kort oplysningsfilm, som lige nu huserer på Youtube. På nuværende tidspunkt har over 4.400 personer allerede været forbi og set filmen siden 9. november, som også er blevet delt flittigt på de sociale medier.

Se filmen her:
http://youtu.be/oRABR7oZNwk

”Jeg er rigtig glad for, at så mange allerede har set filmen. Forhåbentlig kan den hjælpe nogle økonomisk trængte borgere til at få, hvad de har ret til. For når man står der den 5. i måneden og har 500 kroner til resten af måneden, ja så ser det altså sort ud”, lyder det fra Flemming Leer Jakobsen.

Ikke fuld oplysning om §34 for ydelser
”Fredericia, Vejen, Vejle & Billund kommune oplyser dog forkert at det kun er folk på kontanthjælp, der kan være berettiget. Det er ikke rigtigt. Der er mange ydelser, der kan være berettiget til også at modtage særligt støtte §34 udover boligstøtten.” slutter Flemming Leer Jakobsen.

Følgende ydelser kan være berettiget:
Arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, Aktivitetsparate unge under 30 år, sygedagpenge, dagpenge, særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, deltidsefterløn, ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere), revalideringsydelse, barselsdagpenge, SU & brøkpensionister (førtidspension efter 2003) der får supplement efter Aktivlovens §27a.

På Finansloven for 2015 har regeringen, SF og Enhedslisten vedtaget, at unge under 30 år også kan søge ydelsen. Det får effekt per 1. januar 2015. Denne øgede udgift er omfattet af budgetgarantien for kommunerne, hvor de får refunderet øgede udgifter igennem bloktilskuddet.

Den 26. oktober 2014 kunne det ikke lade sig gøre at finde særlig støtte til høje boligudgifter på Borger.dk. Det kan man i dag.

https://www.facebook.com/paragraf34/posts/604701702989367

Samtidig har Vejle kommune efter kritik i lokalpressen gjort det nemmere at finde oplysning om §34 særlig støtte på hjemmesiden med virkning per 10. december 2014.

Omtalt her:
Kr. 29.000 udbetalt i §34 støtte på landsplan i Aktivloven §34 (Ekstrabladet.dk)

Søg med Google