Merudgifter - diabetes: Forvirring i Ankestyrelsens principafgørelses database servicelovens §100


Her til morgen opdagede jeg en forvirrende opsætning i Ankestyrelsen databasesøgning over principafgørelse på merudgift.

Hvis du vil søge på principafgørelser om servicelovens §100 er det ikke nok at søge på merudgift som emneord. Du kan også søge på "merudgifter". 

Principafgørelse 67-10 & 65-10 kommer ikke frem ved søgning på merudgift, selvom ordet "merudgifter" fremgår i principafgørelserne.

Søgning på "merudgift" på Ast.dk

Især Ankestyrelens principafgørelse 65-10 er en meget vigtig afgørelse for merudgiftsydelsen i servicelovens §100.

"Ankestyrelsens principafgørelse 65-10 om Merudgifter - vejledningsforpligtigelse - ansøgningstidspunkt

Resume:
Faderen til en førtidspensionist med infantil autisme og uden sprog søgte på sønnens vegne om dækning af merudgifter.

Oplysninger om konkrete udgifter fremført på et handlemøde med repræsentanter fra den kommunale forvaltning flere år tidligere burde have givet kommunen anledning til at vejlede om mulighederne for eventuelt at få støtte efter reglerne i serviceloven om merudgifter.

Ansøger skulle stilles, som havde han ansøgt på dette tidspunkt."

Læs hele afgørelsen her:
Ankestyrelsens principafgørelse 65-10 om Merudgifter (Retsinformation.dk) (31. marts 2010)

Hvis du har haft møde med din sagsbehandler, så skal du stilles som om du har søgt om merudgifter i servicelovens §100 på det pågældende tidspunkt. Dermed kan du have ret til tilbagebetaling af merudgifter i servicelovens §100 flere år tilbage.

Det samme må idag i princippet også gælde ved emailhenvendelser. Eller hvis kommunens sagsbehandler bliver ved at kræve yderligere dokumentation i forbindelse med en ansøgning om merudgifter.

Kommunen har en vejledningsforpligtigelse & skal oplyse om mulighederne for hjælp efter gældende lovgivning. Det er aldrig borgeren, der skal kende til lovgivningen !

Servicelovens §100 kan også bruges af til dækning af udgifter til diabetes patienter.

For at få et mere præcist resultat, så skal du bruge "serviceloven §100" i fritekst søgning. (Rubrik nummer 3.)

Serviceloven §100 fritekst søgning (Ast.dk)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Søg med Google