Ingen aldersgrænse til særlig støtte til høje boligudgifter fra 1. januar 2015


Nyheder: 

Læserbrev bragt i Vejle Amts Folkeblad den 18. november 2014:

Det er glædeligt, at finansloven retter lidt op på enlige unges økonomi. Vi var i SIND Vejle ude om advare om stigende problemer for unge under 30 år med økonomien sammen Kirkens Korshær Vejle den 6. oktober 2014 i Vejle Amts Folkeblad. Kontanthjælpsreformen afskaffede desværre særlig støtte §34 i Aktivloven for dem imellem 25 & 30 år. De kan idag kun få det i de første 3 måneder.

I finansloven for 2015 får unge under 30 år nu særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Helt ned til 18 år. At der nu bliver åbnet op for, at alle unge nu også er omfattet af særlig støtte §34 er en forbedring. Det fjerner en bekymring. Især dem med depression & angst, der i dag ikke er en af de 5 diagnoser med ret til forhøjede kontanthjælp.

Kombineret med det automatiske kronikertilskud i Finansloven 2015 er det med til at forbedre økonomien. Det træder i kraft den 1. januar 2016. Det sikrer, at unge under 30 år med især psykisk sygdom får en bedre økonomi.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 gives som et skattefrit månedligt beløb. Det kan variere afhængig af de samlede boligudgifter fra kr. 700 og opad.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 kan gives til arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge, særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse samt deltidsefterløn, ledighedsydelse & barselsdagpenge. SIND Vejle har lavet en video, der fortæller om særlig støtte §34. Se den på vores lokale hjemmeside, Sindvejle.dk.

Men tilbage står, at der stadig desværre er en økonomisk barriere for en del unge enlige under 30 år på kontanthjælp. En barriere, der ikke får de unge nærmere arbejdsmarkedet. Men tværtimod sender dem ud på en social deroute, hvor de i værste fald om en 4-5 år skal have førtidspension.

Det er bare ikke godt nok. Det skal der findes en løsning på.

Flemming Leer Jakobsen
Formand
SIND Vejle

P.S: Aktivitetsparate unge imellem 25 & 29. er også berettiget til §34
Aktivlovens §34: Aktivitetsparate unge imellem 25 & 29 år har ret til særlig støtte til høje boligudgifter

P.P.S: Revalideringsydelse er også berettiget.

P.P.P.S: Ændringen for §34 for unge under 30. år træder i kraft 1. januar 2015.

Søg med Google