Særlig støtte til høje boligudgifter til unge under 30 år i finansloven 2015


I finansloven for 2015 får unge under 30 år nu særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Helt ned til 18. år.

Fra Finanslovsaftalen:

"Særlig støtte for unge under 30 år (§34).

Adgangen til særlig støtte udvides til også at omfatte de under 25-årige på uddannelses- og kontanthjælp, ligesom unge på 25-29 år får mulighed for at modtage særlig støtte i hele deres kontant- eller uddannelseshjælpsforløb.

Det vil komme unge med høj husleje eller stor forsørgerbyde til gode. Som konsekvens af initiativet afskaffes ordningen om midlertidig huslejehjælp, idet der vil være et væsentligt sammenfald i målgrupperne for de to ordninger."

Kontanthjælpsreformen afskaffede særlig støtte §34 i Aktivloven for dem imellem 25 & 30 år. De kan idag kun få det i de første 3 måneder.

"At der nu bliver åbnet op for, at unge fra det 18. år nu også er omfattet af særlig støtte §34 er en forbedring, der markant vil hæve de unge med psykisk sygdom ud af fattigdom.

Kombineret med det automatiske medicintilskud i Finansloven 2015, der træder i kraft den 1. januar 2016 er det med til at væsentligt at forbedre økonomien & sikre, at unge under 30 år med især psykisk sygdom får en bedre økonomi.

Forligspartierne er med til at fjerne den barriere, som kontanthjælpsreformen indførte for unge under 30 år med psykisk sygdom.", siger Flemming Leer Jakobsen, lokalformand for SIND Vejle.

"Det er glædeligt, at finansloven retter op på de unges økonomi", slutter Flemming Leer Jakobsen.

SIND Vejle har været ude & advare om stigende problemer for unge under 30 år med økonomien sammen Kirkens Korshær Vejle den 6. oktober 2014 i Vejle Amts Folkeblad.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 gives som et skattefrit månedligt beløb. Det kan variere afhængig af samlede boligudgifter fra kr. 700 og opad.

Finansloven for 2015 indeholder også forbedring af økonomien for:

unge forsøgere under 30 år på uddannelseshjælp & jobparate på kontanthjælp,

højere boligsikring for unge forsørgere under 30 år (begge 2 skal være under 30 år)

& som noget nyt bliver lejeindtægter ikke modregnet for kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere.

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 kan gives til arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge (kr. 4.608,- per 14. dag), dagpenge, særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse samt deltidsefterløn, ledighedsydelse & barselsdagpenge.

SIND Vejle lancerede en oplysningsvideo om §34 særlig støtte til høje boligudgifter mandag den 10. november 2014.

Se den på youtube.com:
http://youtu.be/oRABR7oZNwk

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Flemming Leer Jakobsen, mobil 20 188 264

Lokalformand SIND Vejle lokalafdeling
 

Søg med Google