Lejebolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven *Opdateret* 17/1-20


Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 logoKun lejeboliger her.

For folk i Ejerbolig se her

Sidst ændret:

17. januar 2020
Grænsebeløb for 2020

6. juli 2017:
Tilføjet loft for regneeksemplet fra Aarhus kommune.

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere. Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

20. juli 2016:
Hidtidig indtægt ikke noget krav for enlige & folk på integrationsydelse

1. marts 2016:
Præciseret om retten til at få med 3 års tilbagebetaling.

30. oktober 2015:
Find lønoplysninger i Tast selv på Skat.dk(Vedlæg lønsedler 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation / skilsmisse.)
 

NB! : Tidligere hjemmegående uden indtægt kan bruge halvdelen af tidligere ægtefælles / samlevers indtægt som indtægt før seperation mm. Læs mere her:
Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt

Der kan være et ansøgningsskema på Borger.dk, log ind med Nemid
Find din kommune,

søg efter §34 skema, udfyld og send det digitalt.

Der kommer spørgsmål om ansøgning af §34, da oplysninger er svært tilgængelig på kommunernes hjemmesider. (Eller slet ikke findes.)

Hvis du mener, at du har krav på særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Så skal du dokumentere dine udgifter.

Grænsebeløb for 2020

Dine boligudgifter per måned efter boligstøtten er trukket fra skal i 2020 være over:

Beløb 2020

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (stk. 6)

Kr. 

Ikke-forsørgere 

3.100

Forsørgere med et hjemmeboende barn 

4.500

Forsørgere med et udeboende barn 

4.600

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

850

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét 

700

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder (Dagpengeloftet)

19.083

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

13.767

Fundet her: Aktivlov (Socialjura.dk)

Grænsebeløbet er det som du selv skal betale af boligudgifterne per måned.

Aarhus kommune har dette regne eksempel:

"Eksempel på en enlig mand uden børn. Ydelsescentret vurderer ikke, at der kan skaffes en rimelig, billigere bolig:

Husleje: 3800 kroner

A conto varme og el: 1000 kroner

Boligstøtte efter overgang til forsørgelseshjælp: 600 kroner

Netto-boligudgift: 4200 kroner

Grænsebeløb: 2950 kroner

§ 34 støtte: 4200 kroner - 2950 kroner = 1250 kroner"

Fundet her:

Støtte til særligt høje boligudgifter (Aarhus.dk)

Tilføjet: 6. juli 2017

Der mangler udgifter til vand, evt. tvungen antenne udgift plus evt. afdrag på boligindskudslån i ovenstående regneeksempel.

Efter kontanthjælpsloftet skal der kigges på om de samlede ydelser inklusiv boligstøtte & §34 i Aktivloven ligger over det individuelle loft.

Loftet for vedkommende enlig uden børn over 30 år er kr. 13.477,- (2017 tal)

Kontanthjælp Kr. 11.143,- (2017 tal)
+ Boligstøtte kr. 600,-
+ §34 i Aktivloven kr. 1.250

= i alt kr. 12.993,-

Altså kan vedkommende få hele §34 i Aktivloven & boligstøtten udbetalt.

Faktisk er der plads til ekstra tilskud på kr. 484 per måned. (/ flj)
 

Først kontakt din sagsbehandler eller jobcentret i din kommune for at få et ansøgningsskema.

Ansøgningskema / checkliste

Hvis din kommune ikke har et ansøgningsskema til §34, så kan du bruge denne skabelon herunder som både en huskeliste & ansøgningsskema til lejere.

Du kan bruge digital post til at sende ansøgningen med.

Send den til kontanthjælp / Ydelsescenter i din kommune. Så har du kvittering for ansøgningstidspunktet. Forvaltningsloven fastslår, at din ansøgning skal sendes det rette sted hen.

Tip !:
For at scanne dine dokumenter i pdf format, så brug evt. Document scanner eller Adobe Scan på android. Upload dem i din mail via gem kladde & vedhæft dem. Så kan du hente dem på din mail på en pc. Indscannede dokumenter er valid dokumentation for dine udgifter.

 

X-by, den 2014

Jeg søger om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Jeg vedlægger dokumentation i form af

 • Lejekontrakt
 • Huslejen, inklusiv evt. tvungen antenneudgift
 • Årsopgørelser for
  + varme
  + vand
  + sidste 4 kvartalsregninger på el
 • Boligstøtte (Se i din E-boks)
 • Ved afdrag på boligindskudslån, så husk det
   
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation. Især vigtigt for enlige forsørgere. Tidligere indtægt er uden betydning for ikke-forsørgere.
 • Evt. dokumentation for ægtefælles/samlevers indkomst de sidste 3 måneder

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
Adresse
By
Mobil nummer
CPR-Nummer

Skabelon for ejere af ejerbolig eller andelsbolig:

Der er oprettet en seperat side for ejerboliger her:
Ejerbolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Svært at få overblik ?

Så brug denne checkliste på Trello.

Der er en checkliste her på Trello.com:  Særlig støtte til høje boligudgifter (Trello.com)

Den kan du bruge til at skabe overblik. Kopier det over i dit eget "board" på Trello. Trello er gratis at bruge.

Hvis du ikke vedlægger dokumentation for dine udgifter, så får du afslag. Det drejer sig om dine årsoversigter for varmeregnskabet, vand & el med ansøgningen.

Kommunen kan dog også beregne dine boligudgifter ud fra din aconto betaling for vand & varme, hvis du lige er flyttet i en ny bolig.

Hvis du bor i en boligforening, hvor du skal betale for antenneudgiften skal den også medregnes.

Hvis du afdrager på boligindskudslån kan den også medregnes.

For dokumentation for din husleje kan du benytte din PBS / Nets betalingsoversigt.

Ejere af fast ejendom (både hus & ejerlejlighed) kan også få §34 særlig støtte, hvis de lever op til kravene. Det kan så gives som et lån.

Find lønoplysninger hos Skat

Du kan finde lønoplysninger på Skat.dk ved at gå ind i "Tast Selv". Under "Søg indkomstoplysninger" kan du finde hver måneds lønoplysninger.

Beskriv, hvor du har fået dem henne. Kommunen skal medtage disse lønoplysninger, hvis du ikke selv har lønsedler. Da særlig støtte til høje boligudgifter blev oprettet var eksisterede den digitale forvaltning nemlig ikke. Indkomstregistret hos Skat har oplysninger i 10 år.

NB!: Det gælder ikke for enlige uden børn samt folk på integrationsydelse. Hvis boligudgifter er over grænsebeløbet, så kan vedkommende være berettiget til §34 i Aktivloven.

Ret til 3 års tilbagebetaling

For at kunne få op til 3 års tilbagebetaling af §34 i Aktivloven, så skal du på et tidspunkt have nævnt for sagsbehandler at du har svært med økonomien. Dernæst skal sagsbehandler have undladt at vejlede dig om §34 i Aktivloven.

Det fastslår Ankestyrelsen i flere afgørelser, som vi har kendskab til. Det er desværre ikke nok, at du ikke har fået noget at vide mens du var på dagpenge eller andre ydelser.

Der skal være dokumentation for det. F.eks. en email, hvor du har gjort opmærksom på en stram økonomi. & sagsbehandler så ikke har gjort opmærksom på §34 i Aktivloven.

NB: Tilføjet 7. februar 2015

Om kontanthjælpsmodtagere


Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for, da aldersgrænsen på 30 år blev ophævet 1. januar 2015.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter som følge af finansloven for 2015.

Unge aktivitetsparate på kontanthjælp & udannelsehjælp imellem 25 & 29 år kan dog være berettiget til efterbetaling for hele 2014.

Frem til 30. juni 2014 var der en overgangsordning, hvor alle imellem 25 & 29 år på kontanthjælp / uddannelseshjælp kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Det skete som følge af kontanthjælpsreformen.

Hvis du var på kontanthjælp i 2013 imellem 25 & 29 år, kan du måske også have været berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Plus muligheden for efterbetaling. Det samme, hvis du var på kontanthjælp i 2012.

Hvis du søger med 3 års tilbagevirkende kraft, så skal du henvise til Ankestyrelsens principafgørelse 166-12.

Når du har fået bevilget særlig støtte til høje boligudgifter. (Efter et muligt mundtligt afslag, som du under ingen omstændigheder skal acceptere ! Optag eventuelt samtaler om §34 til dokumentation.)

Søg om særlig støtte til §34 til høje boligudgifter eller høj forsørgerbyrde op til 3 år tilbage, hvis du opfylder kravene til at kunne få det bevilget.

For at kunne gøre det skal du igen dokumentere dine boligudgifter i form af årsopgørelser for varme, vand & el 3 år tilbage. De skal medsendes med ansøgningen.

X-by, den 2014

Jeg søger om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 med tilbagevirkende kraft. Jeg henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 166-12.

"Forældelsen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor borgeren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det vil være på det tidspunkt, hvor borgeren henvender sig, og kommunen bliver opmærksom på fejlen.

Hvis borgeren ikke havde kendskab til de faktiske forhold, som begrunder støtten, regnes forældelsesfristen først fra den dag, hvor borgeren fik eller burde have fået kendskab til disse forhold og til fordringen. Forældelsesfristen suspenderes dermed til dette tidspunkt.

Forældelsesfristen kan ikke suspenderes på grund af uvidenhed om det retlige grundlag for fordringen, herunder ukendskab til lovgivning og retspraksis."
Kilde: Ankestyrelsens principafgørelse 166-12

For lejere:

 • Lejekontrakt
 • Huslejen, inklusiv evt. tvungen antenneudgift
 • Årsopgørelser for
  + varme
  + vand
  + sidste 4 kvartalsregninger på el
 • Boligstøtte (Se i din E-boks)
 • Ved afdrag på boligindskudslån, så husk det
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation. Især vigtigt for enlige forsørgere. Tidligere indtægt er uden betydning for ikke-forsørgere.
 • Evt. dokumentation for ægtefælles/samlevers indkomst de sidste 3 måneder

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
Adresse
By
Mobil nummer
CPR-Nummer

Efter din ansøgning er det vigtigt, at du følger op på din ansøgning ved jævne mellemrum. Måske hver 14. dag eller noget. Bare så kommunen ikke "glemmer" dig i farten.

SIND Vejle har haft fokus på særlig støtte til høje boligudgifter i en lang periode.

Den 27. marts 2014 rejste vi problemet i Borger- & Netværksrådet i Vejle kommune, hvor vi mødes med social- & psykiatrichefen i Vejle kommune. Det førte til at en redegørelse fra Jobcenter Vejle §34 blev sendt ud til støttekontaktpersoner & centerchefer i socialpsykiatrien.

Vi har lavet en oplysningsvideo, som du kan se her:

Video om særlig støtte §34 i Aktivloven

&

en kampagneside på facebook:
Særlig støtte i Aktivlovens §34 (Facebook.com)

Hjælp os med at hjælpe andre.

Der er lavet et notat med baggrundsoplysninger til konkrete principafgørelser fra Ankestyrelsen om særlig støtte til høje boligudgifter:
Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34

§34 i Aktivloven kaldes også for den hemmelige paragraf.

Skrevet af:
Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle.

Omfattet af lov om ophavsret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søg med Google