Video om særlig støtte §34 i Aktivloven


SIND Vejle har lavet denne lille video, som fortæller om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Du kan muligvis have penge til gode, hvis du er på en af disse ydelser:

Arbejdsmarkedssydelse, barselsdagpenge, brøkfolkepensionister, brøkførtidspensionister (efter 2003), dagpenge, deltidsefterløn, kontanthjælp, ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere), ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, S.U. & Uddannelseshjælp.

Udover lejere kan gifte & samlevende samt folk i ejerbolig være berettiget.

Se videoen her:

 

Eller på youtube.com: http://youtu.be/oRABR7oZNwk

Læs mere udførligt i vores:

Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34

Like vores kampagne side for §34:

Facebook.com/paragraf34

Søg med Google