Ordinær generalforsamling SIND Vejle lokalafdeling 2015 lørdag den 28. februar 2015


Der afholdes ordinær generalforsamling den 28. februar 2015 i

Huset Vejles lokaler, Vesterbrogade 13 i Vejle.

kl. 15.

Der er følgende forslag til dagsorden:

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

b) Godkendelse af dagsorden.

c) Lokalafdelingsbestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.

d) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

e) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægter.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g) Valg af revisor og revisorsuppleant.

h) Hvert tredje år: Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens landsmøde 2015.

i) Eventuelt

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden skal være os i hænde senest den 19. februar 2015 enten med almindelig post eller per email til:
SIND Vejle
v./ Flemming Leer Jakobsen
Mindegade 26. st. tv.
7100  Vejle

eller

[email protected]

Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen, så meld dig.

Du kan finde de gældende vedtægter under kontaktside

Søg med Google