Arbejdsmarkedsydelse kan også være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter


Nyheder: 

I et svar fra tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (A) til Enhedslistens Finn Sørensen (Ø) den 30. juli 2014 bekræfter hun, at folk på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Læs svaret her på Folketingets hjemmeside:
/ Endeligt svar 425 2013 (Ft.dk) (30. juli 2013)

Hvis du er berettiget til det, så har du ret til at få tilbagebetalt særlig støtte til høje boligudgifter 3 år tilbage.

Det følger af Ankestyrelsens principafgørelsen 166-12.

Læs mere i SIND Vejles kampagne på Facebook:
/ Ret til 3 års tilbagebetaling af Særlig støtte til høje boligudgifter (Facebook.com) (28. oktober 2014)

Unge imellem 25 & 30 år kunne i en overgangsperiode frem til 30 juni 2014 være berettiget til særlig støtte til højeboligudgifter.

Læs mere i:
Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34

Det er især enlige over 30 år, der kan være berettiget. Det gælder for både lejere & ejere af fast ejendom.

Du kan få både boligsikring & særlig støtte til høje boligudgifter.

Følgende ydelser kan modtage særlig støtte:

Arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge (kr. 4.608,- per 14. dag), arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge), særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse samt deltidsefterløn & barselspenge.

Søg med Google