Har hjulpet en til at få kr. 1.200,- i særlig støtte til høje boligudgifter


Nyheder: 

Jeg fik igår en glædelige besked.

Nemlig at en som jeg har hjulpet med at søge om Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 nu får kr. 1.200,- per måned. Vel at mærke skattefrit !

Det kommer oveni boligstøtten.

Du kan være berettiget til særlig støtte i Aktivlovens §34, hvis du er på en af disse offentlige ydelser:

Arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge (kr. 4.608,- per 14. dag), dagpenge, særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere) samt deltidsefterløn & barselsdagpenge.

Læs mere i vores

Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34

Boligstøtte

Hvis du har oplevet ændring i din indtægt, så husk at give Udbetaling Danmark besked. Det kan give dig ret til en højere boligstøtte.

Det gælder især, hvis du har mistet dagpenge eller sygedagpenge. Eller hvis du fornylig har mistet arbejdet & kommet på enten dagpenge, sygedagpenge eller kontanthjælp mm.

Du kan ansøge om boligstøtte eller ændre indtægtsoplysninger på den offentlige side Borger.dk:

Boligstøtte (Borger.dk)

Tag din skattepligtige indkomst indtil ændring i indkomst & så læg de resterende antal måneder på den oveni. Du skal bruge din ydelse før skat.

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen

Søg med Google