Psykologordningen.dk - for behandling for seksuelle overgreb før det 18. år (Opdateret)


[Sidst ændret, 9. maj 2016]
Ordningen er stoppet den 31. januar 2016.
Vejle kommune har en psykologordning som et led i Ungekontakten (24.Vejle.dk)

Om psykologordning læs mere her:
Tilskudberettigede til psykolog (PsykologeriDanmark.dk)

Der skal en henvisning til fra egen læge.


SIND Vejle vil gerne gøre opmærksom på dette tilbud fra Psykologordningen.dk for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb før de blev 18 år.

Ansøgningsfristen er d. 31. december 2015.

Der er flere krav, som skal være opfyldt.

Disse er:

 • Overgrebet skal være foregået før ansøger er fyldt 18 år
 • Ansøger skal være fyldt 18 år
 • Ansøger skal have erindring om det seksuelle overgreb
 • Ansøger skal forstå og tale dansk, så ansøger kan profitere af samtaler med dansk psykolog
 • Hvis ansøger har et kaotisk misbrug, skal man have påbegyndt behandling herfor
 • Hvis ansøger har en psykiatrisk diagnose, skal man være afklaret eller i behandling for denne
 • Ansøger må ikke modtage anden psykoterapeutisk behandling sideløbende med ordningens psykologbehandling
 • Ansøger skal selv kunne sørge for transport til og fra psykolog
 • Ansøger må ikke have modtaget behandling i de to tidligere psykologordninger 2008-2011 og 2004-2007.
 • Ansøger må ikke have været i behandling for senfølger inden for det sidste år hos en psykolog via sygesikringsordningen eller hos en psykolog i psykiatrien.
 • Ansøger må ikke stå på venteliste til et behandlingsforløb for senfølger fx i et incestcenter eller i psykiatrien.

Læs mere her, hvor der også er ansøgningsskema:
psykologordningen.dk

Tilbuddet er landsdækkende & der er også psykologer her i i Region Syddanmark, som man kan visiteres til.

Der kan bevilges op til 11 timers psykologsamtaler. Psykologordningen er finansieret igennem satspuljemidler.

Via

[/ Socialrådgivere (Facebook.com) (10. september 2014]

Søg med Google