Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34


Sidst ændret:

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere.

Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

9. februar 2015
Rettelse
Brøkførtidspensionister (efter 2003) kan være berettiget til at kunne modtage særlig støtte efter aktivlovens §34, hvis de modtagere supplement efter Aktivlovens §27a.

SIND Vejle lokalafdeling har lavet et 5 siders notat om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Du kan være berettiget til §34, hvis du enten er blevet
1. syg
2. arbejdsløs
3. eller ved samlivsophør.

Det er primært enlige, der i høj grad kan være berettiget til dette skattefrie tilskud. Det skyldes at grænsen for at være berettiget i 2015 ligger på kr. 2850,- per måned.

Ikke kun for folk i lejebolig

Hvis du bor i ejerbolig eller andelsbolig, kan du også være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Dog kan det blive udbetalt som lån med krav om tilbagebetaling.

Samlevende & gifte kan også være berettiget til at kunne modtage særlig støtte i Aktivlovens §34. Der bliver dog lidt mere kompliceret & afhænger af de enkeltes forhold. Søg & hvis I får afslag. Så klag.

Samt enlige forsørgere med et eller flere børn.

Læs den her i pdf format:
særlig_støtte_notat_4_SIND_Vejle.pdf

Du kan få både boligsikring & særlig støtte til høje boligudgifter.

Følgende ydelser / situationer kan være berettiget til at modtage særlig støtte:

 • Arbejdsmarkedssydelse,
 • barselsdagpenge,
 • brøkførtidspensionister (efter 2003),
 • dagpenge,
 • deltidsefterløn,
 • fleksjob,
 • integrationsydelse,
 • kontanthjælp,
 • kontantydelse,
 • ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere),
 • løntilskudsjob,
 • ressourceforløbsydelse,
 • revalideringsydelse,
 • sygedagpenge,
 • særlig uddannelsesydelse,
 • SU. &
 • Uddannelseshjælp.

Førtidspensionister & Folkepensionister kan ikke modtage særlig støtte. DOG med undtagelse for brøkførtidspensionister bevilget efte 1. januar 2003 !

Der har ikke været nogen aldersgrænse for andre offentlige ydelser på 30 år før 1. januar 2015.

Udover folk i lejebolig kan enlige forsørgere, gifte, samlevende & folk i ejerbolig også være berettiget.

SU modtagere


SU modtager kan i visse tilfælde også være berettiget, hvis de er kommet ud af et parforhold og / eller har høje forsørgerudgifter til børn. Men før det bliver praksis i kommunerne skal der komme en afgørelse fra Ankestyrelsen.
Så søg & klag, hvis du får afslag.

Om kontanthjælpsmodtagere


Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter som følge af finansloven for 2015.

Unge aktivitetsparate på kontanthjælp & udannelsehjælp imellem 25 & 29 år kan være berettiget til efterbetaling for hele 2014.

Frem til 30. juni 2014 var der en overgangsordning, hvor alle imellem 25 & 29 år på kontanthjælp / uddannelseshjælp kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Det skete som følge af kontanthjælpsreformen.

Hvis du var på kontanthjælp i 2013 & var imellem 25 & 29 år, kan du måske også have været berettiget til efterbetaling. Det samme, hvis du var på kontanthjælp i 2012.

Du kan få op til 3 års tilbagebetaling af særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du opfylder kravene i de forrige år. Samt kan dokumentere at dine boligudgifter ligger over grænsebeløbet.

Per 1. juni 2014 bliver efterbetaling af alle offentlige ydelser ikke længere modregnet i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse. Den tæller ikke med i formuen op til 2 år efter udbetalingen.

På vegne af SIND Vejle lokalafdeling

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Omtalt i Lokalavisen Vejle den 24. juni 2014:

/ Psykisk syge får ikke søgt den hjælp, de kan få (Vejle.Lokalavisen.dk)

Der er lavet denne facebook begivenhed for at oplyse om det:
/ Den hemmelige paragraf: Særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34 (Facebook.com)

BilagStørrelse
PDF icon særlig_støtte_notat_4_SIND_Vejle.pdf146.68 KB

Søg med Google