Tak for fremmødet igår til Mettes Stemme i Bygningen Vejle 22. maj 2014


Nyheder: 

Vi vil først & fremmest sige stor tak til Katrine Borre & Mette Askov for at sætte terapi på dagsordenen også i forhold til paranoid skizofreni.

Mette Askov har blandt andet gennemgået i et forløb med en psykolog som led i sin rejse fra at være stærkt medicineret med 5 forskellige psykofarmaka på bostedet Ørbæklund i Brande til at være medicinfri bo i egen bolig.

SIND arbejder også for at udbrede adgangen til terapi. Mettes stemme giver et indblik i at der også for diagnosen skizofreni kan bruges terapi. I Mettes tilfælde både heste terapi & psykolog samtaler.

Samtidigt er der faktisk mulighed for at psykiatere kan danne gruppeforløb & samtidigt modtage vederlag for disse forløb. Det kan så også bruges til udtrapning af psykofarmaka. Det kræver at du f.eks. finder sammen med andre stemmehørere samt en psykiatere, der er villig til at stå for et sådan forløb.

Du må aldrig bare stoppe fra den ene dag til den anden & ved langvarig brug af anti-psykotisk medicin skal der endog lang udtrapning til. I Mettes tilfælde 2½ år.

Også tak til de 72 fremmødte til arrangementet igår, som bestod af fremvisning af dokumentarfilmen på 1 time med efterfølgende spørgetid til både Katrine Borre & Mette Askov.

Filmen kan også ses på Filmstriben.dk

Men det kan varmt anbefales at deltage i et lignende arrangement, da debatten giver så meget mere.

Aftenen var arrangeret af Støtteforeningen for Café Butikken & SIND Vejle lokalafdeling.

Du kan finde mere på Stemmehørernetværket på Facebook:

Stemmehørernetværket I Danmark

De har også en lukket gruppe.

Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
lokalformand
SIND Vejle lokalafdeling

Søg med Google