Beretning Sind Vejle lokalforening 2013


Vi har den sidste års tid kørt på nedsat kraft i foreningen med fastholdelse af Sind klubber den sidste lørdag i måneden med undtagelse af juni & december. Plus vi har prioriteret samarbejdet med de øvrige foreninger til Sindets Dag Vejle arrangementet, som sidste år trak 110 til en aften om selvmordsforebyggelse i Bygningen Vejle. Optagelser kan ses online på www.sindetsdagvejle.dk

Derudover indgår Flemming i Danske Handicaporganisationer (DH) i Vejles forretningsudvalg. DH Vejle markerede sig med 2 arrangementer i forbindelse med kommunal- & regionsvalget i november 2013. Et offentligt valgmøde samt et rettet mod de politiske baglande, hvor de kunne komme & stille spørgsmål. DH Vejle varetager hele paletten af de 32 medlemsforeningers interesser, hvoraf SIND er en af dem.

Vi har været aktive i forbindelse med høringssvar blandt andet i forbindelse med besparelser på CSV Vejle, hvor Flemming i dag sidder i skolebestyrelsen for DH Vejle. Desværre kom der her besparelser. Besparelser som også vil komme til at berøre SINDs medlemmer, da der også er en del kursister med psykiske lidelser på CSV Vejle.

Rent medlemsmæssigt er vi fra starten af 2013 gået fra 76 medlemmer til 69 medlemmer.

Vi fik i starten af 2013 en donation fra Mens kontrollørforening på kr. 3.000,- fra en støttekoncert i 2012. Tak for det. Derudover har vi startet OK Benzin kort op, hvor SIND lokalforeningen får 6 øre per liter tanket benzin.

Desværre oplevede vi desværre dødsfald blandt vore medlemmer. Heriblandt et medlem, som var med til at foreslå SIND klub dage om lørdagen. Æret være Joan Js minde. & senest Preben B. Æret være hans minde.

I kommunen oplevede vi også, at en bruger af psykiatrien indebrændte i Gårslev i august 2013. Alex Peter Hansens dødsfald samt de øvrige dødsfald er med til at understrege den kedelige virkelighed for psykisk syge. Det viser, at der stadig er arbejde der skal gøres for at forbedre helbredet & forholdene blandt psykisk syge. Selvom det overordnede billede er nedskæringer i kommunen, så er der få – men små lyspunkter. Det er blandt i forhold til ansættelse af en socialsygeplejerske, der kommer på væresteder på Vejle by.

SIND Vejle mener fortsat at værestedet i Børkop bør genåbnes, da lukningen isolerer folk i den område for den del med social angst & andre diagnoser. Tilbud om socialt samvær bør ikke være afhængig af geografi.

Der er også i årets løb endelig vundet en boligstøttesag omtalt i Beboerbladet februar 2014. Her er der tilbagebetalt 7 år tilbage mod normalt 3 årige forældelsesfrist.

Flemming Leer Jakobsen
lokalformand

Søg med Google