Har du overvejet CSV Vejle til dig selv eller dit barn ?


Vi vil i SIND Vejle gerne gøre opmærksom på CSV Vejle, som faktisk kan tilbyde en hel del tilbud.

Blandt andet for unge under 25 år på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), der kan danne fundament til større selvstændighed, selvværd & måske endda vejen ind på en uddannelse.

Se en video her om STU lavet af Gladproduction Esbjerg:

Eller på youtube.com: / youtu.be/STwAtj9dJvY

Der er også tilbud til voksne over 25 år med psykiske lidelser. Det kan være tilbud om edb / it undervisning. & vi har kendskab til at en er startet på HF-enkeltfag.

Mulighederne er mange & retter sig både mod mennesker med udviklingshæmning & andre psykiske funktionnedsættelser.

Undervisningen foregår i små hold.

Kontakt Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) Vejle her:
http://www.csv-vejle.dk/

Du skal ikke vente til næste skoleår, men du skal visiteres til et tilbud.

Du kan få mere at vide hos CSV.

Undervisningen er gratis.

Søg med Google