Stiftende generalforsamling SIND Vejle lokalafdeling


Lørdag den 22. februar 2014 kl. 15 i Værestedet Huset lokaler, Vesterbrogade 13, 7100  Vejle. (Tidligere annonceret i SIND bladet februar 2014)

Som led i strukturændringer der blev vedtaget på SIND landsmøde i 2012 skal der afholdes en ny stiftende generalforsamling.

Der er også et forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter der indeholder de organisatoriske ændringer fra de gamle amts-kredse til regionskredsen. Se link til forslag til vedtægter nederst.

Sagsgangen er den af den nuværende lokalforenings vedtægter er ophævet af landsmødet per 1. april. Her træder de nye vedtægter for SIND Vejle lokalafdeling i kraft.

Det har ingen praktisk betydning for arbejdet her i Vejle kommune.

Desværre har Freddy Mølgaard Jensen valgt ikke at genopstille til den nye bestyrelse.

Tak for din indsats med at holde gang i SIND i Vejle kommune.

Forslag til dagsorden:

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

b)  Godkendelse af dagsorden.

c) Lokalafdelingsbestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.

d) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

e) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægter. Samt forslag til nye vedtægter fra bestyrelsen.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g) Valg af revisor og revisorsuppleant.

h) Hvert tredje år: Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens landsmøde.

i) Eventuelt

Vi giver kaffe/the & kage til de fremmødte.

Der er fundet kandidater til bestyrelsen.

Hvis du har lyst til at være med til at præge SIND Vejle lokalafdeling.

Så mød op & deltag - samt stil eventuelt op.

Mvh

Lene, Freddy & Flemming

Bestyrelsen
SIND Vejle lokalforening

Forslag til nye vedtægter i pdf format

Version 5.1 SIND Vejle lokalafdeling

PS.: Der er SIND klub fra kl. 10 imorgen lørdag.

Nyheder: 

Søg med Google