Pressemeddelelse: Genåben værestedet i Børkop efter Gårslev selvmordet


Vejle, den 27. august 2013

Pressemeddelelse fra SIND Vejle:

Genåben værestedet i Børkop

Natten til søndagen den 25. august 2013 begik Alex Peter Hansen selvmord ved at brænde sig inde i et hus i Gårslev i Vejle kommune. Han har i over 20 år været psykisk syg.

SIND Vejles lokalformand kender kun sagen ud fra medierne.

"Det viser desværre, at samfundet ikke er særlig godt istand til at forebygge selvmord. Dette er det andet selvmord hos en psykisk syg i Vejle kommune inden for 3 år, som der har været offentlig medieomtale af.

Uanset offentlig myndighed skal der kigges indad for at vi som samfund bliver bedre til at forhindre selvmord.

Det er en svær øvelse for den personlige frihed gælder også for psykisk syge kombineret med FNs Handicapkonvention. Jeg håber samtidigt, at der i dette juridiske krydsfelt kan findes løsninger der fremadrettet kan være med til at forhindre selvmord.”, fortsætter Flemming Leer Jakobsen

Samtidigt har Vejle kommune nedlagt et socialpsykiatrisk værested i Børkop for psykisk syge den 1. januar 2012, hvor der var omkring 15 brugere.

"Det hjælper jo ikke på forebyggelsesaspektet at psykisk syge i mindre grad har mulighed for socialt samvær i Børkop området. Mange psykisk syge har stor gavn af at komme i et værested. Istedet for et kommunalt værested er psykisk syge i Børkop området i dag i højere grad overladt til enten en støttekontaktperson, lokalpsykiatrien eller netværket. Men for psykisk syge er netværket noget af det, der bliver hårdest ramt af psykisk sygdom. Det kan efterlade en psykisk syg i isolation.

Derfor vil vi i SIND Vejle gerne opfordre Vejle byråd til at finde penge til at genåbne værestedet i Børkop. Det beløb, som det årligt koster at drive et værested i Børkop er langt mindre end svingdørspatienter koster & ikke mindst i livskvalitet for den enkelte. Adgangen til væresteder skal ikke kun være centreret omkring Vejle, Egtved & Give.", udtaler lokalformand Flemming Leer Jakobsen for SIND Vejle lokalforening.

SIND Vejle tilbyder gratis at hente medlemmer af SIND fra Børkop til SIND klub Vejle den sidste lørdag i måneden. Ikke medlemmer skal give kr. 20 tur/retur. Men det har været begrænset succes. Der har maksimalt været hentet 2 på en lørdag fra Børkop siden starten i marts 2012.

”Derudover har SIND Vejle deltaget i samarbejdet Sindets Dag Vejle den 10. oktober 2013, der længe før dette selvmord har planlagt en aften om selvmord under overskriften "Om at vælge livet og finde håbet igen". Det sker for at skabe åbenhed om det tabu, som selvmord udgør. Det består af forevisning af en dokumentarfilm om selvmord af Lotte Andersen i Bygningen Vejle. Det afsluttes med efterfølgende paneldebat om emnet af oplægsholdere.", slutter Flemming Leer Jakobsen


Sindets Dag Vejle er arrangeret af: Bedre Psykiatri Vejle, SIND Vejle, Depressionsforeningen Vejle, OCD-foreningen Vejle, Landsforeningen Autisme Trekanten, LAP, Idræt i dagtimerne Vejle, Vejle kommunes socialpsykiatri & PsykInfo Region Syddanmark.

Yderligere kommentarer fås hos Flemming Leer Jakobsen, mobil 20 188 264.

Søg med Google