Ny praksis i Vejle kommune med støttekontaktperson til plejehjemsbeboere


SIND Vejle er blevet kontaktet af en pårørende, som efter vedholdende at have søgt om en støttekontaktperson til moderen på et plejehjem har fået en støttekontaktperson bevilget.

Dermed har Vejle kommune indført en ny praksis over for de beboere på plejehjem, som har behov for en støttekontaktperson i Servicelovens §85.

Desværre var sagsgangen noget betænkelig, da Vejle kommune 2 gange gav skriftlig afslag. Men efter at den pårørende ville sende klagen til Det Sociale Ankenævn gik sagsbehandleren i dialog. Det endte med at der som tidligere nævnt blev bevilget en støttekontaktperson, som andre plejehjemsbeboere i Vejle kommune nu også kan få glæde af.

"Det er godt kæmpet af den pårørende, men det er en betænkelig praksis at give skriftlig afslag som en rygmarvsreaktion", skriver lokalformand for SIND Vejle Flemming Leer Jakobsen.

"Jeg går ud fra at dette er enkeltstående tilfælde i Vejle kommune i forbindelse med visitation til socialpsykiatriske tilbud. For især psykisk syge uden netværk har desværre ikke overskuddet til klage over afslag & dermed kan nogle gå glip af berettiget behov for hjælp", fortsætter Flemming Leer Jakobsen.

"Hvis det mod forventning er en sagsbehandlingspraksis i Vejle kommune skal vi i SIND Vejle gøre opmærksom på, at der findes paragraffer i straffeloven med fængsel ved uberettiget afslag - også til mellemleder & leder for den pågældende sagsbehandler.", slutter Flemming Leer Jakobsen.

Nyheder: 

Søg med Google