Beretning for SIND Vejle lokalforening 2012


Beretning for SIND Vejle lokalforening 2012

Årets gang
Vi måtte i august afholde ekstraordinær generalforsamling i august, da et medlem af bestyrelsen desværre valgte at træde ud af personlige årsager.

Siden da har vi kørt på vågeblus med kun en lørdags åbent i Husets lokaler den sidste lørdag i måneden. Husets lokaler låner vi af Vejle kommune uden at det koster os noget. Vi har samtidigt sidste år startet kørsel op for brugere i Børkop området til SIND klubben. Vi lejer Husets minibus til transporten med Freddy som chauffør. Der er et sted imellem 10-20 stykker i SIND klubben.

Vi var ude med kritik af brug af frivillige som en del af sikkerhedsnormeringen på værestederne i Parkhuset, Give & Dalhuset, Egtved. Det vedtog et flertal i Voksenudvalget i Vejle kommune selvom det er istrid med reglerne på området.

SIND har vedtaget, at vi ikke går ind på områder som tidligere blev udført af ansatte. Som f.eks. i Huset, hvor der idag ikke længere er åbent onsdag aften eller om lørdagen i december måned efter nedskæringen. Frivilllige skal være et supplement & ikke en erstatning for fastansatte. Ved budgetforliget i oktober imellem alle byrådets partier blev dette heldigvis taget af bordet igen.

Sindets Dag Vejle 2012
Vi var igen med som initiativtager af Sindets Dag Vejle i Bygningen Vejle den 10. oktober 2012 for andet år i træk. Der var omkring 60-70 gæster i den lille sal & 16 foreninger i den store sal.

Medarrangørerne var Autismeforeningen Vejle Kreds, Bedre Psykiatri Vejle, Depressionsforeningen Vejle, Vejle kommunes Socialpsykiatri, Psykinfo Region Syddanmark & SIND Vejle. Videoer af 2 af oplægsholderne ligger online på Sindetsdagvejle.dk

Vi har samtidigt sikret penge til at kunne afholde Sindets Dag Vejle 2013 i år. Arbejdet med at planlægge dette års Sindets Dag Vejle er der allerede taget hul på.

Ny struktur
SINDs Landsmøde i Kolding i september vedtog ny struktur i SIND, hvor vi går bort fra den gamle amtsorganisering med virkning fra april 2014 til regionsorganisering. Lokalforening kommer til at hedde lokalafdelinger, men der sker ikke nogen ændring for os økonomisk. Det var forudsætningen for landsmødets beslutning. Det bliver kredsbetyrelserne, som skal sørge for overgang til ny struktur.

Deltagelse i andre fora
SIND Vejle deltager i dialog i bl.a. Vejle kommunes Borger- & Netværksråd, hvor vi kan rejse spørgsmål om problemer som vi får kendskab til.

SIND Vejle har også et medlem i forretningsudvalget i Danske Handicaporganisation (DH) - Vejle, en suppleant til det lokale beskætigelsesråd for DH & fornylig er Flemming indtrådt i det Psykiatriske Patientklagenævn også for DH. Flemming blev Vejle kredsens kasserer ved den ekstraordinære generalforsamling i september 2012 & medlem af SINDs hovedbestyrelse. Flemming genopstiller ikke til SINDs hovedbestyrelse i år.

Vi har stadig medlemsfremgang for SIND i Vejle kommune. Den 31. december 2012 var vi 76 medlemmer ved årsskiftet. Det er en fremgang på 5 medlemmer siden sidste år.

Nyheder: 

Søg med Google