Ordinær generalforsamling SIND Vejle lokalforening 20. februar 2013


Som annonceret i SIND bladet i december 2012 afholdes der ordinær generalforsamling i SIND Vejle lokalforening

Onsdag den 20. februar 2013 kl. 19 i

Frivilligcenter Vejle, Borgvold 12B, 4. sal th. (Der er elevator)

Forslag til dagsorden ifølge vedtægter er:

a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant.
f. Valg af revisor(er) og mindst 1 revisorsuppleant.
g. Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens landsmøde.
h. Eventuelt.

Hvis du har lyst til at deltage i planlægning af aktiviteter lokalt her i Vejle kommune, så stil op til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Lene, Freddy & Flemming

SIND Vejle lokalforening.

Nyheder: 

Søg med Google