Glædeligt at forsøg med forebyggelse af indlæggelse gøres permanent


Pressemeddelelse fra SIND Vejle lokalforening den 21. november 2012:

Vejle kommune har opnået bemærkelsesværdige resultater i forbindelse med forebyggelse af genindlæggelser af svingdørspatienter. I forhold til 2010 til 2011 er der sket et fald fra 38 procent til 6 procent genindlæggelser. Samtidigt viste en evaluering fra oktober 2010, at en stor del var enten på kontanthjælp eller sygedagpenge & 43 procent har børn.

”Ved at sætte ind tidligt med forebyggelse af genindlæggelser tidligt, så er tidlig indsats også med til at sikre at de berørte en større selvhjulpenhed. Samtidigt viser faldet at der med en systematisk tilgang kan reduceres gevaldigt i de længerevarende genindlæggelser.

Det er især positivt for de børn med forældre, at der skabes ro & tryghed i familierne. Det er nemlig ikke kun den enkelte selv, der bliver ramt. Men hele familien. Dette er med til at sikre den fornødne ro for at børn kan deltage i skoleundervisning.”, udtaler lokalformand for SIND Vejle Flemming Leer Jakobsen.

”Vejle kommunes videreførelse af projektet fortjener også stor ros. Jeg håber, at andre kommuner vil indføre lignende tiltag for at forbygge unødvendige genindlæggelser.” slutter Flemming Leer Jakobsen.

Yderligere kommentarer kan fås hos:

Flemming Leer Jakobsen

Lokalformand SIND Vejle lokalforening

Mobil 20 188 264

Nyheder: 

Søg med Google