Aflysning af debatmøde 4. september 2012 om reform af førtidspension & flekjsob


Nyheder: 

Vi har på hjemmesiden haft en føromtale af et debatmøde om reformen af førtidspension & fleksjob den 4. september 2012 kl. 16 - 19 i Gulkrogcentret i Vejle.

Desværre har Danske Handicaporganisationer Vejle (DH-Vejle) ikke kunne finde deltagere til paneldebatten fra de partier bag reformen. Det blev klart igår aftes.

Det var kun de partier, som ikke er med i reformen der ville deltage.

Derfor er debatmødet desværre aflyst.

Det er beklageligt, at det ikke er lykkedes at få medlemmer af Folketinget til at debattere den vedtagne reform. En reform, der er planlagt til at træde ikraft 1. januar 2013.

SIND Vejle er også medlem af DH-Vejle & vi beklager, at det ikke er muligt at få politikerne i tale før de begynder at behandle reformen.

De indlæg, som ville kunne være kommet frem på det offentlige debatmøde fra problemer med lægekonsulenter, fleksjob, førtidspension & problemer med psykisk sygdom vil nu desværre mangle.

SIND vil forsøge at påvirke processen.

Har du input, som du mener er væsentligt i den proces. Så kontakt os.

Det kan ske på email: [email protected]

Søg med Google